Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Беседы о Риге / Sarunas par Rīgu _ Автобусы / Autobusi _ Autobusu 16. maršruts.

Автор: Vadims Falkovs 17/12/2017, 12:43

Sakarā ar valsts līdzfinansējuma trūkumu 2018. gadam autobusu maršrutiem, kas no Rīgas izbrauc uz Pierīgu tālāk par 30% no kopēja maršruta garuma, valsts Autotransporta direkcija piedāvājusi krāsni samazināt Rīgas autobusu 16. maršruta reisus, kas brauc līdz Garkalnes Muceniekiem (no šodienas 36 "turp” un 40 „atpakaļ” līdz 12 „turp” un 13 „atpakaļ” darbdienās un no 20 reisiem „turp un atpakaļ” brīvdienās līdz 8 reisiem „turp un atpakaļ”), kā arī pārdēvēt pieturu „Garkalnes Mucenieki” par „Sunīši”.

Valsts galīgi nelīdzfinansē autobusu 16. maršruta reisus līdz Ropažu Muceniekiem un lai turpinātu līdz tiem uzturēt kustību līdzšinējā apjomā, Rīgai nāktos pilnīgi apmaksāt šos reisus no pilsētas budžeta, bet tāds finasējums nav paredzēts. Jo reisus,kuri iziet ārpus Rīgas mazāk par 30% no maršruta garuma, valsts nelīdzfinasē. Un vienīgais risinājums būtu, visus atlikušus reisus saīsināt no centra tikai līdz papīrfabrikai „Jugla” (Rīgas pilsētas robeža).

Izejot no ATD lūguma un pārvadātāja iespējam, lai neietekmētu Rīgas pilsētas budžetu, bet tomēr uzturētu satiksmi ar Pierīgu, tika pieņemts gan no ATD, gan no „Rīgas satiksmes” visoptimālākais lielākai maršruta pasažieru daļai risinājums:

- uz Sunīšiem 13 reisus „turp un atpakaļ” darbdienās un 9 reisus „turp un atpakaļ” brīvdienās. Visi Sunīšu reisi iebrauks (Ropažu) Muceniekos. Arī saglabāsies abi 2 reisi no rīta uz centru un 2 reisi vakarā no centru, kas brauc gar Rīgas 80. vidusskolu.

- vēl tam papildus 10 reisi „turp” un 12 „atpakaļ” darbdienās, 7 reisi „turp un atpakaļ” brīvdienās brauks tikai līdz (Ropažu) Muceniekiem.

Pārējie 13 „turp” un 15 „atpakaļ” darbdienās, 4 „turp un atpakaļ” brīvdienās brauks no centra tikai līdz Rīgas administratīvai robežai – līdz papīrfabrikai „Jugla”.

Kopumā par Rīgas teritoriju autobusu 16. maršruta reisu skaits palīks nemainīgs.

Ja Autotransporta direkcija saskaņos izmaiņas, jaunais kustības saraksts varēs stāties spēkā apmēram 2018. g. janvāra vidū-beigās.

Komisija ir lūgusi "Rīgas satiksmi" un Satiksmes departamentu turpināt konsultacijas ar Autotransporta direkciju un Satiksmes ministriju papildus valsts līdzfinansējuma meklēšanai autobusu 16. maršruta reisu skaita palielināšanai līdz "Sunīšiem".

= = =

В связи с недостатком государственного софинансирования на 2018 год автобусным маршрутам, которые из Риги выезжают в Пририжье более чем на 30% от обшей протяженности своего маршрута, государственная Автотранспортая дирекция предложила значительно сократить число рейсов автобусного маршрута № 16, которые следуют до Garkalnes Mucenieki (с сегодняшних 36 рейсов «туда» и 40 «обратно» до 12 рейсов «туда» и 13 «обратно» по рабочим дням и с 20 рейсов «туда и обратно» по выходным дням до 8 рейсов «туда и обратно»), а также переименовать остановку „Garkalnes Mucenieki” в „Sunīši”.

Государство абсолютно не софинансирует рейсы автобусного маршрута № 16 до "Ropažu Mucenieki" и чтобы продолжить по ним движение в нынешнем объёме, Риге пришлось бы полностью оплачивать эти рейсы из городского бюджета, но такое финансирование не предусмотрено. А рейсы, которые выходят за нраницу города менее, чем на 30% от своей протяжённости, государство не финансирует. И единственным возможным решением было бы все оставшиеся рейсы сокоратить до бумажной фабрики „Jugla” (административная граница Риги).

Исходя из просьбы АТД и возможностей перевозчика, чтобы не оказать влияния на городской бюджет, но, тем не менее, поддерживать автобусное сообщение с Пририжьем, принят, как с точки зрения АТД, так и «Ригагортранс», наиболее оптимальный вариант для большей части пассажиров маршрута:

- в "Sunīši" будет 13 рейсов «туда и обратно» по рабочим дням и 9 рейсов «туда и обратно» по выходным дням. Все рейсы, идущие в Sunīši, будут заезжать в (Ropažu) Mucenieki. Также сохраняться оба два рейса, котоые по утрам из "Sunīši" и по вечерам из центра проезжают мимо 80-й средней школы.

- помимо того, 10 рейсов «туда» и 12 рейсов «обратно» в рабочим дням и 7 рейсов «туда и обратно» по выходным дням будут курсировать только между центром и "(Ropažu) Mucenieki".

- остальные 13 рейсов «туда» и 15 «обратно» по рабочим дням, 4 рейса «туда и обратно» по выходным дням, будут курсировать от центра города до административной границы Риги – до бумажной фабрики „Jugla”.

Всего по территории Риги число рейсов автобусного маршрута № 16 останется неизменным.

Если Автотранспортная дирекция согласует изменения, новое расписание движения может вступить в силу примерно в середине-конце января 2018 года.

Комиссия просила "Ригагортранс" и Департамент сообщения продолжить консультации с Автотранспортной дирекцией и Министерством сообщения по изысканию дополнительного государственного софинансирования для увеличения числа рейсов в „Sunīši”.

Прикрепленное изображение

Автор: Esprimo 17/12/2017, 13:17

Цитата(Vadims Falkovs @ 17/12/2017, 12:43) *

Sakarā ar valsts līdzfinansējuma trūkumu
= = =

В связи с недостатком государственного софинансирования

Об этом давно говорится, что инфраструктура Риги является более, чем просто транспорт и дороги местечкового образования. Поэтому, ее следует развивать и финансировать не самоуправлением, а государством. Оставшимся 6-7 городским "волостям" - Земгальское, Зиемелю и т.д. оставить "внутридворовые" вопросы. Тогда и ж/д с автотранспортом в городе можно интегрировать, и дороги с развязками строить с учетом застройки, а не межевого разделения. А городские волости смогут (если надо) софинансировать государство, а не наоборот.

Автор: Asari79 17/12/2017, 13:50

Savukaik daudzviet Pierīgā bija atsevišķi piepilsētas autobusu un arī privāto mikroautobusu maršruti. Piemēram, Piņķos, Skultē un arī citur. Tad ieradās RS un tas viss pazuda.

Автор: Denis_Msk 17/12/2017, 17:51

Интересно. Мне казалось, что из-за IKEA как раз 16ый автобус чаще пустят. А то из центра остаётся только 21ый, до остановки которого 300-400 метров. Или об этом летом будут думать, ближе к сдаче в эксплуатацию?

Автор: Bammer 17/12/2017, 18:17

Цитата(Asari79 @ 17/12/2017, 13:50) *

Savukaik daudzviet Pierīgā bija atsevišķi piepilsētas autobusu un arī privāto mikroautobusu maršruti. Piemēram, Piņķos, Skultē un arī citur. Tad ieradās RS un tas viss pazuda.

Bet tā nav Rīgas Satiksmes problēma!
Vai piedāvājiet, lai katra pašvaldība savu autobusa maršrutu rīkotu uz Rīgu un no Rīgas kā, piemēram, Ādažu ekspresis?
Manuprāt, ja pierīdzinieki tik bieži brauc uz Rīgu katru dienu, tad jārisina šī problēma kopumā un valstiski nevis lokāli un aiz rīdzinieku rēķina.
Rīdzinieki nav vainīgi, ka ārpus Rīgas darbu vietu pa maz. smile.gif

Автор: Zheka 17/12/2017, 18:46

Давно пора все эти Марупе, Кекавы, Гаркалне, ... всё, что в пределах рижской окружной к Риге присоединить.

Автор: Esprimo 17/12/2017, 19:24

Цитата(Denis_Msk @ 17/12/2017, 17:51) *

Интересно. Мне казалось, что из-за IKEA как раз 16ый автобус чаще пустят. А то из центра остаётся только 21ый, до остановки которого 300-400 метров. Или об этом летом будут думать, ближе к сдаче в эксплуатацию?

Практика показывет, что по таким магазинам, в основном, на машинах ездят. А 300 м от 21-го это 5 минут пешком не спеша.

Цитата(Zheka @ 17/12/2017, 18:46) *

Давно пора все эти Марупе, Кекавы, Гаркалне, ... всё, что в пределах рижской окружной к Риге присоединить.

Вооруженным путем?

Автор: Vadims Falkovs 17/12/2017, 19:36

Цитата(Asari79 @ 17/12/2017, 13:50) *

Savukaik daudzviet Pierīgā bija atsevišķi piepilsētas autobusu un arī privāto mikroautobusu maršruti. Piemēram, Piņķos,
Nekā tā nebija.

2008.g. Autotransporta direkcija nerīkoja konkursu maršrutam
5370. Rīga – Piņķi
Un šo maršrutu no 2009.g. nodeva Rīgas maršrutu tīklam kā 32. pret kompensāciju, pēc tam kompensāciju uzlika uz 20% Ārrīgas daļas no kopēja maršruta garuma, pēc tam to latiņu pacēla līdz 30% Ārrīgas no kopēja maršruta garuma. Un par 32. tagad netiek kompensēts.
Цитата
Skultē un arī citur. Tad ieradās RS un tas viss pazuda.

6863. Rīga – Skule (apkalpoja RS)
Autotransporta direkcija nerīkoja konkursu.
Un šo maršrutu no 2009.g. nodeva Rīgas maršrutu tīklam kā 43. pret kompensāciju.

Автор: Bicycle 17/12/2017, 20:48

Цитата(Denis_Msk @ 17/12/2017, 17:51) *

Интересно. Мне казалось, что из-за IKEA как раз 16ый автобус чаще пустят. А то из центра остаётся только 21ый, до остановки которого 300-400 метров. Или об этом летом будут думать, ближе к сдаче в эксплуатацию?

Так число рейсов на участке Абренес - бумажная фабрика не изменится.

Автор: Asari79 18/12/2017, 09:46

Цитата(Vadims Falkovs @ 17/12/2017, 19:36) *

Nekā tā nebija.

2008.g. Autotransporta direkcija nerīkoja konkursu maršrutam
5370. Rīga – Piņķi
Un šo maršrutu no 2009.g. nodeva Rīgas maršrutu tīklam kā 32. pret kompensāciju, pēc tam kompensāciju uzlika uz 20% Ārrīgas daļas no kopēja maršruta garuma, pēc tam to latiņu pacēla līdz 30% Ārrīgas no kopēja maršruta garuma. Un par 32. tagad netiek kompensēts.

6863. Rīga – Skule (apkalpoja RS)
Autotransporta direkcija nerīkoja konkursu.
Un šo maršrutu no 2009.g. nodeva Rīgas maršrutu tīklam kā 43. pret kompensāciju.


Ko nozīmē "nekā tā nebija"??

Kas tas bija tie Leda SL mikroautobusi Piņķi-Rīga vēl 2000.-ajos?
Optiskais māns?

Автор: Vadims Falkovs 18/12/2017, 10:11

Цитата(Asari79 @ 18/12/2017, 09:46) *

Ko nozīmē "nekā tā nebija"??

Kas tas bija tie Leda SL mikroautobusi Piņķi-Rīga vēl 2000.-ajos?
Optiskais māns?

Tie mikriņi bija "reģionālais vietējās nozīmes maršruts" Nr. 5370., saņēma kompensāciju no valsts, 2008. gadā ATD tam nerīkoja konkursu un iekļāva šo maršrutu Rīgas pilsētas maršrutu tīklā. RS nelūdza to maršrutu. Un tagad tas pat nav kompensēts.

Автор: B_T 19/12/2017, 09:33

Иногда езжу на 16м автобусе в пределах центра, в основном из центра. Честно говоря, пустоват. Основное направление, вероятно, "в Ригу", но все же.

Ясно, что такими маршрутами должен заниматься не один лишь город, спихивание всего на его плечи приведет лишь к ухудшению транспортной ситуации.

Автор: К-Обскура 20/12/2017, 21:02

Офтоп перенес http://forum.myriga.info/index.php?showtopic=5085.

Автор: FDF 20/12/2017, 21:05

Ок

Автор: zund 25/12/2017, 16:08

Цитата(Zheka @ 17/12/2017, 18:46) *

Давно пора все эти Марупе, Кекавы, Гаркалне, ... всё, что в пределах рижской окружной к Риге присоединить.

Как то не горю желанием в Гаркалнской волости получить рижские органы власти с их тарифами и закидонами! Да и велодорожка уже у нас в Берги есть, тут Ушакову уже не светит!
Как-нибудь без Риги проживём!Автор: Zheka 26/12/2017, 11:22

Цитата(zund @ 25/12/2017, 06:08) *

Как то не горю желанием в Гаркалнской волости получить рижские органы власти с их тарифами и закидонами! Да и велодорожка уже у нас в Берги есть, тут Ушакову уже не светит!
Как-нибудь без Риги проживём!


Зато лишние мэры это нагрузка на всех налогоплательщиков во всей стране. Один рижский мэр справится со всей территорией в пределах рижской окружной. С лишними мэрами сложно планировать развитие, один хочет одно, другой другое, третий не позволяет чтоб на его территории вообще что-то строили что всей стране нужно. Если без Риги проживёте, зачем туда ездите? Живите, работайте, учитесь, лечитесь, шопайтесь и развлекайтесь у себя.

Автор: Jgors56 26/12/2017, 13:34

Создана рабочая межведомственная группа по решению наболевших вопросов пригородов Риги:
http://carnikava.lv/jaunumi/18-novads/3085-izveidota-jauna-darba-grupa-pieriga-sasapejusu-jautajumu-risinasanai-ar-valsts-institucijam

Автор: Bicycle 26/12/2017, 14:36

Цитата(zund @ 25/12/2017, 16:08) *

Как то не горю желанием в Гаркалнской волости получить рижские органы власти с их тарифами и закидонами! Да и велодорожка уже у нас в Берги есть, тут Ушакову уже не светит!

По сравнению с мэром Гаркалнского края Ушаков - вполне нормальный мэр. biggrin.gif

https://skaties.lv/beztabu/nejedzibas/garkalnes-mers-divas-reizes-masinas-durvis-iespiez-tv3-zurnalistu-un-aizbeg/

Автор: FDF 27/12/2017, 08:00

Цитата(Zheka @ 26/12/2017, 11:22) *

Зато лишние мэры это нагрузка на всех налогоплательщиков во всей стране. Один рижский мэр справится со всей территорией в пределах рижской окружной. С лишними мэрами сложно планировать развитие, один хочет одно, другой другое, третий не позволяет чтоб на его территории вообще что-то строили что всей стране нужно. Если без Риги проживёте, зачем туда ездите? Живите, работайте, учитесь, лечитесь, шопайтесь и развлекайтесь у себя.

Да что там с Ригой! Он со всея Латвией справится! Да что там с Латвией! Со всей вселенной! Правда дел многовато будет. Криминальных. На ремонт каждой улицы - по делу, как минимум. И хочу Вам напомнить, что большинство людей ездит в Ригу работать и, как Вы выражаетесь, «шопаться» в совершенно частные предприятия, а не в Вашу личную собственность, так что откуда такой градус возмущения, абсолютно непонятно. А лечиться скоро и в Риге будет негде, так что не расстраивайтесь сильно.

Автор: Zheka 27/12/2017, 09:13

Цитата(FDF @ 26/12/2017, 22:00) *

Да что там с Ригой! Он со всея Латвией справится! Да что там с Латвией! Со всей вселенной! Правда дел многовато будет. Криминальных. На ремонт каждой улицы - по делу, как минимум.


Как говорила героиня фильма "Москва слезам не верит", что если научился управлять небольшим коллективом, то потом количество подчинённых значения не имеет. Если кто-то халтурит то это на его совести. Если на маленькой территории слишком много начальников, то получается коммуналка или многоквартирный дом с разным стеклением лоджий, вообщем бардак.

Цитата(FDF @ 26/12/2017, 22:00) *

И хочу Вам напомнить, что большинство людей ездит в Ригу работать и, как Вы выражаетесь, «шопаться» в совершенно частные предприятия, а не в Вашу личную собственность, так что откуда такой градус возмущения, абсолютно непонятно.


Так значит они всё-таки без Риги не могут обойтись, Вы читайте тему целиком, а не кусочками. Тут некоторые пишут, что без Риги обойдутся.

Цитата(FDF @ 26/12/2017, 22:00) *

А лечиться скоро и в Риге будет негде, так что не расстраивайтесь сильно.


Я не расстраиваюсь сильно.

Автор: Bicycle 27/12/2017, 09:32

Цитата(FDF @ 27/12/2017, 08:00) *

И хочу Вам напомнить, что большинство людей ездит в Ригу работать и, как Вы выражаетесь, «шопаться» в совершенно частные предприятия, а не в Вашу личную собственность, так что откуда такой градус возмущения, абсолютно непонятно.

Недовольство людей вызывает то, что городская инфраструктура, используемая приезжими, в особенности автодорожная, содержится в основном за счет плательщиков подоходного налога с населения задекларированных в Риге и налога на недвижимость, находящуюся в Риге. Все остальные налоги поступают в госбюджет. Причем приезжие используют личный автотранспорт сравнительно чаще.

Автор: FDF 27/12/2017, 09:44

Цитата(Bicycle @ 27/12/2017, 09:32) *

Недовольство людей вызывает то, что городская инфраструктура, используемая приезжими, в особенности автодорожная, содержится в основном за счет плательщиков подоходного налога с населения задекларированных в Риге и налога на недвижимость, находящуюся в Риге. Все остальные налоги поступают в госбюджет. Причем приезжие используют личный автотранспорт сравнительно чаще.

В этом, я извиняюсь, приезжие виноваты, что у нас такая система распределения налогов? И откуда информация о том, что «приезжие используют личный автотранспорт сравнительно чаще»?

Автор: Asari79 27/12/2017, 10:57

Цитата(Bicycle @ 27/12/2017, 09:32) *


Причем приезжие используют личный автотранспорт сравнительно чаще.Tātad arī biežāk un vairāk par to samaksā pašvaldības uzņēmumam "Rīgas satiksme" - jo bezmaksas stāvvietu centrā un centra apkārtnē gandrīz nav.Автор: Alens_K 27/12/2017, 10:59

Цитата(Zheka @ 26/12/2017, 11:22) *

Зато лишние мэры это нагрузка на всех налогоплательщиков во всей стране.


Это самоуправление. Люди на местах лучше знают, что им нужнее. Им не нужен какой-то царъ из Риги.

Цитата

Один рижский мэр справится со всей территорией в пределах рижской окружной.

Да, да. Уже видим, как Рига "справляется"...

Цитата

Если без Риги проживёте, зачем туда ездите? Живите, работайте, учитесь, лечитесь, шопайтесь и развлекайтесь у себя.

Многие уезжают. Есть 101 причина на это. С каждым годом город все больше пустеет.

Автор: Oleg V.Cat 27/12/2017, 11:35

Цитата(Alens_K @ 27/12/2017, 10:59) *

Это самоуправление. Люди на местах лучше знают, что им нужнее. Им не нужен какой-то царъ из Риги.

На самом деле "люди вообще ничего не знают". А чем крупнее административная единица - чем проще и легче проводить стратегическую политику. Разумеется, есть и обратный фактор, когда из-за размеров "управляемое" начинает сваливаться в хаос. Но "это не про нас", масштабы не те. Нет, я понимаю, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82_%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1978%29 в каждом отдельно взятом поселке - это очень здорово. Особенно - если каждый раз новый. Но дальновидна ли такая политика?

Автор: Bicycle 27/12/2017, 12:39

Цитата(Asari79 @ 27/12/2017, 10:57) *

Tātad arī biežāk un vairāk par to samaksā pašvaldības uzņēmumam "Rīgas satiksme" - jo bezmaksas stāvvietu centrā un centra apkārtnē gandrīz nav.

Kurš teica, ka visi strādā centrā? Un pat tie, kas strādā centrā, parasti atstāj auto bezmaksas stāvvietās ārpus centra (piemēram, pie lielveikaliem) vai maksas privātajās stāvvietās, jo RS stāvvietās cenas ir pārāk dārgas, lai atstātu auto uz visu dienu...

Автор: FDF 27/12/2017, 13:45

Цитата(Bicycle @ 27/12/2017, 12:39) *

Kurš teica, ka visi strādā centrā? Un pat tie, kas strādā centrā, parasti atstāj auto bezmaksas stāvvietās ārpus centra (piemēram, pie lielveikaliem) vai maksas privātajās stāvvietās, jo RS stāvvietās cenas ir pārāk dārgas, lai atstātu auto uz visu dienu...

Задам ещё раз вопрос - откуда это Вам известно? И ещё один вопрос - каким же образом они наносят
вред автодорожной структуре, если паркуются вне центра и едут, надо полагать, дальше на общественном транспорте пополняя карманы его руководства бюджет Риги?

Автор: Zheka 27/12/2017, 14:38

Цитата(FDF @ 27/12/2017, 03:45) *

Задам ещё раз вопрос - откуда это Вам известно? И ещё один вопрос - каким же образом они наносят
вред автодорожной структуре, если паркуются вне центра и едут, надо полагать, дальше на общественном транспорте пополняя карманы его руководства бюджет Риги?


А откуда Вам известно, что все поголовно приезжие так поступают? И даже если они так делают они всё равно небольшое расстояние по территории Риги проезжают. Что-то я сомневаюсь, что большинство приезжих так поступает.

Цитата(Bicycle @ 27/12/2017, 02:39) *

Kurš teica, ka visi strādā centrā? Un pat tie, kas strādā centrā, parasti atstāj auto bezmaksas stāvvietās ārpus centra (piemēram, pie lielveikaliem) vai maksas privātajās stāvvietās, jo RS stāvvietās cenas ir pārāk dārgas, lai atstātu auto uz visu dienu...


Где ж такие парковки бесплатные на окраинах да ещё чтоб рядом с остановками ОТ? У больших магазинов сейчас вроде ввели лимиты на стоянку.

Автор: Zheka 27/12/2017, 14:57

Цитата(Alens_K @ 27/12/2017, 00:59) *

Это самоуправление. Люди на местах лучше знают, что им нужнее. Им не нужен какой-то царъ из Риги.


Так рассуждать можно если живёшь где-нибудь на необитаемом острове или на Марсе в гордом одиночестве.

Цитата(Alens_K @ 27/12/2017, 00:59) *

Да, да. Уже видим, как Рига "справляется"...


Просто нынешнему руководству города постоянно вставляют палки в колёса вышестоящие инстанции. Небось всем говорят, чтоб особо не старались выполняя работу чтоб только нынешнюю администрацию города выставить не в лучшем виде, ведь всем известно, что нынешняя администрация города многим мозолит глаза.


Автор: Asari79 27/12/2017, 15:14

Цитата(Bicycle @ 27/12/2017, 12:39) *

Un pat tie, kas strādā centrā, parasti atstāj auto bezmaksas stāvvietās ārpus centra (piemēram, pie lielveikaliem) vai maksas privātajās stāvvietās, jo RS stāvvietās cenas ir pārāk dārgas, lai atstātu auto uz visu dienu...


Vārds "parasti" ir nevietā, jo ļoti daudzi izmanto arī RS stāvvietas.
Lielveikali, starp citu, pēdējā laikā ir sākuši ierobežot iespējas auto atstāšanai savās stāvvietās uz ilgāku laiku.


Цитата(Alens_K @ 27/12/2017, 10:59) *


Многие уезжают. Есть 101 причина на это. С каждым годом город все больше пустеет.Diez vai ir jēga to skaidrot cilvēkam, kurš ikdienā dzīvo daudzu tūkstošu kilometru attālumā un par Rīgu runā kā par pilsētu vēl 1980.-ajos.

Автор: FDF 27/12/2017, 15:24

Цитата(Zheka @ 27/12/2017, 14:38) *

А откуда Вам известно, что все поголовно приезжие так поступают? И даже если они так делают они всё равно небольшое расстояние по территории Риги проезжают. Что-то я сомневаюсь, что большинство приезжих так поступает.


Мне это неизвестно. Это ув. Bicycle так утверждает. Я у него и спросил. У меня нет проблем с приезжими.

Цитата(Zheka @ 27/12/2017, 14:57) *

Так рассуждать можно если живёшь где-нибудь на необитаемом острове или на Марсе в гордом одиночестве.
Просто нынешнему руководству города постоянно вставляют палки в колёса вышестоящие инстанции. Небось всем говорят, чтоб особо не старались выполняя работу чтоб только нынешнюю администрацию города выставить не в лучшем виде, ведь всем известно, что нынешняя администрация города многим мозолит глаза.

Вышестоящие инстанции приказывают подрядчикам, которых выбирает администрация города, воровать, не выполнять работы в срок, делать их некачественно?? Паранойя какая то...

Автор: Zheka 27/12/2017, 15:58

Цитата(FDF @ 27/12/2017, 05:24) *

Вышестоящие инстанции приказывают подрядчикам, которых выбирает администрация города, воровать, не выполнять работы в срок, делать их некачественно?? Паранойя какая то...


В борьбе за мягкие кресла в РД все средства хороши. Я такому не удивляюсь видя до чего страну довели за 27 лет. Всё может быть.

Автор: Bicycle 27/12/2017, 17:06

Цитата(Zheka @ 27/12/2017, 14:38) *

Где ж такие парковки бесплатные на окраинах да ещё чтоб рядом с остановками ОТ? У больших магазинов сейчас вроде ввели лимиты на стоянку.

Далеко не у всех магазинов, к тому же машину можно оставить просто у края проезжей части или во дворе - мест, где парковка бесплатна и без ограничений, навалом. Поздно вечером местами найти трудно, а после 7:30, когда жители начинают ехать на работу и развозить детей по школам, найти место особых проблем нет. Но у меня нет данных, сколько конкретно людей использует эту возможность.

В любом случае не думаю, что жители малых пригородных поселков, где из ОТ лишь Galss Buss раз в час, в основной массе приезжают в Ригу на ОТ - основная часть, очевидно, едет на автомобиле. В то же время понятно, что очень многие жители Юрмалы, Саласпилса, Елгавы, Огре, Баложи и Олайне едут на поезде или ОТ.

Автор: Asari79 27/12/2017, 18:43

Цитата(Zheka @ 27/12/2017, 15:58) *


видя до чего страну довели за 27 лет.Tā jau ir, viss ir galīgi slikti.
Valstī pagrimums - pie veikaliem nevar piebraukt jau 2 nedēļas pirms svētkiem dēļ auto daudzuma, cilvēki tur staigā ar pārkrautiem ratiem un tērē naudu. Tas parāda, cik valstī viss ir slikti.
Cita lieta 1989.-1990., kad cukurs un ziepes bija jāpērk par taloniem un jāstāv garās rindās pēc jebkā. Tad gan bija forša dzīve.

Автор: FDF 27/12/2017, 19:55

Цитата(Asari79 @ 27/12/2017, 18:43) *

Tā jau ir, viss ir galīgi slikti.
Valstī pagrimums - pie veikaliem nevar piebraukt jau 2 nedēļas pirms svētkiem dēļ auto daudzuma, cilvēki tur staigā ar pārkrautiem ratiem un tērē naudu. Tas parāda, cik valstī viss ir slikti.
Cita lieta 1989.-1990., kad cukurs un ziepes bija jāpērk par taloniem un jāstāv garās rindās pēc jebkā. Tad gan bija forša dzīve.

Я не привык ныть и ругать жизнь тогда или сейчас.. Но не всё сводится к переполненным телегам еды в супермаркетах. Да, это хорошо, что есть возможность купить многое. Но плохо, что ребёнок может попасть к зубному по записи через три месяца. Плохо, что для того, чтобы экстренно вырвать заболевший зуб у того же ребёнка, я должен заплатить 65 евро. При том, что плачу все налоги честно в течение 20 лет. Хорошо, что у меня есть возможность заплатить эти 65 не сильно напрягаясь.. Перекиньте это всё в какой-нибудь оффтоп типа «Понаехали тут!» или «Экономическая жизнь Риги и рижан» smile.gif

Автор: Asari79 27/12/2017, 20:26

Цитата(FDF @ 27/12/2017, 19:55) *

Я не привык ныть и ругать жизнь тогда или сейчас.. Но не всё сводится к переполненным телегам еды в супермаркетах. Да, это хорошо, что есть возможность купить многое. Но плохо, что ребёнок может попасть к зубному по записи через три месяца. Плохо, что для того, чтобы экстренно вырвать заболевший зуб у того же ребёнка, я должен заплатить 65 евро. При том, что плачу все налоги честно в течение 20 лет. Хорошо, что у меня есть возможность заплатить эти 65 не сильно напрягаясь.. Перекиньте это всё в какой-нибудь оффтоп типа «Понаехали тут!» или «Экономическая жизнь Риги и рижан» smile.gif


Zobārsti jau nu būtu pēdējā tēma, ko vispār salīdzināt no 80.-ajiem.. Ar tām akmens laikmeta iekārtām daudziem bērniem tika iedzītas mūžīgas bailes no zobārsta, kas daudziem nav beigušās arī pieaugot.

Автор: FDF 27/12/2017, 20:33

Цитата(Asari79 @ 27/12/2017, 20:26) *

Zobārsti jau nu būtu pēdējā tēma, ko vispār salīdzināt no 80.-ajiem.. Ar tām akmens laikmeta iekārtām daudziem bērniem tika iedzītas mūžīgas bailes no zobārsta, kas daudziem nav beigušās arī pieaugot.

Да я сам такой. Как вспомню эту школьную бормашину с тросиками и шкивами, аж трясёт.. Но я не о технологическом прогрессе речь вёл, если Вы не поняли.. smile.gif

Автор: Zheka 27/12/2017, 20:43

Цитата(Asari79 @ 27/12/2017, 08:43) *

Tā jau ir, viss ir galīgi slikti.
Valstī pagrimums - pie veikaliem nevar piebraukt jau 2 nedēļas pirms svētkiem dēļ auto daudzuma, cilvēki tur staigā ar pārkrautiem ratiem un tērē naudu. Tas parāda, cik valstī viss ir slikti.
Cita lieta 1989.-1990., kad cukurs un ziepes bija jāpērk par taloniem un jāstāv garās rindās pēc jebkā. Tad gan bija forša dzīve.


Одни тележками закупаются, а другие еле-еле сводят концы с концами, причём первых в разы меньше чем вторых. Сахар и мыло по талонам это ерунда по сравнению с тем, что теперь есть бомжи. Да, теперь мыла много, а вот воду экономить приходится из-за дороговизны так, что мыло годится чтоб верёвку намылить. Рига тогда выглядела живее, было много народу и не было развалин как на Марияс 6. А машины которых сейчас полно в основном все старьё, писали, что большая половина непригодна к эксплуатации.

Цитата(FDF @ 27/12/2017, 09:55) *

Я не привык ныть и ругать жизнь тогда или сейчас.. Но не всё сводится к переполненным телегам еды в супермаркетах. Да, это хорошо, что есть возможность купить многое. Но плохо, что ребёнок может попасть к зубному по записи через три месяца. Плохо, что для того, чтобы экстренно вырвать заболевший зуб у того же ребёнка, я должен заплатить 65 евро. При том, что плачу все налоги честно в течение 20 лет. Хорошо, что у меня есть возможность заплатить эти 65 не сильно напрягаясь.. Перекиньте это всё в какой-нибудь оффтоп типа «Понаехали тут!» или «Экономическая жизнь Риги и рижан» smile.gif


Зуб это ещё ничего, а если что по серьёзней, то всем миром на лечение надо собирать, на ржавые танки быстро нашлись миллионы, а матери четырёх детей пожалели нескольких тысяч, в советское время литовской девочке Расе ножки нужно было пришить и сделали быстро не предъявляя счетов, не выясняя откуда она и на каком языке говорит.


Автор: FDF 27/12/2017, 22:11

Цитата(Zheka @ 27/12/2017, 20:43) *

Одни тележками закупаются, а другие еле-еле сводят концы с концами, причём первых в разы меньше чем вторых. Сахар и мыло по талонам это ерунда по сравнению с тем, что теперь есть бомжи. Да, теперь мыла много, а вот воду экономить приходится из-за дороговизны так, что мыло годится чтоб верёвку намылить. Рига тогда выглядела живее, было много народу и не было развалин как на Марияс 6. А машины которых сейчас полно в основном все старьё, писали, что большая половина непригодна к эксплуатации.
Зуб это ещё ничего, а если что по серьёзней, то всем миром на лечение надо собирать, на ржавые танки быстро нашлись миллионы, а матери четырёх детей пожалели нескольких тысяч, в советское время литовской девочке Расе ножки нужно было пришить и сделали быстро не предъявляя счетов, не выясняя откуда она и на каком языке говорит.

Если честно, я не помню ещё ни одного случая, когда собранные деньги кому-то помогли. Собирают в основном тем, кому помочь уже никак нельзя. И наживаются на этом шарлатаны от фармацевтики и медицины. А насчёт машин в Риге Вы неправы. Откровенных развалюх давно не видел.

Автор: Jgors56 27/12/2017, 22:47

Я не понял,причем тут 16 автобус и мыло?

У нас исторический,а не политический форум.

Автор: Zheka 28/12/2017, 10:52

Цитата(FDF @ 27/12/2017, 12:11) *

А насчёт машин в Риге Вы неправы. Откровенных развалюх давно не видел.


Машины могут внешне выглядеть отлично, но что у них внутри сходу не определишь. Вот http://www.reitingi.lv/ru/news/riga/77824-v-rige-projdet-nocj-tehosmotra-voditelej-zdut-27-avgusta.html про ночной тех осмотр в прошлом году и там пишут:

Цитата
Состояние 70% машин оказалось не соответствующим критериям прохождения техосмотра, а то и вовсе не позволяло принимать участие в движении. Чаще всего эксперты сталкивались с дефектами шаровых опор, тормозной системы и системой освещения. У семи автомобилей были выявлены особо опасные проблемы.

Автор: А.Кузнецов 28/12/2017, 12:29

Чуваки. Времена меняются всегда во все стороны одновременно. И в лучшую и в худшую. А вместе с ними и маршрут 16 автобуса. smile.gif . Вроде об этом речь шла изначально?

Автор: FDF 28/12/2017, 17:00

Цитата(Zheka @ 28/12/2017, 10:52) *

Машины могут внешне выглядеть отлично, но что у них внутри сходу не определишь. Вот http://www.reitingi.lv/ru/news/riga/77824-v-rige-projdet-nocj-tehosmotra-voditelej-zdut-27-avgusta.html про ночной тех осмотр в прошлом году и там пишут:

А, ну если ТАМ пишут.. Вы знаете, кто вообще едет на этот ночной техосмотр?

Автор: Zheka 28/12/2017, 18:25

Цитата(FDF @ 28/12/2017, 07:00) *

Вы знаете, кто вообще едет на этот ночной техосмотр?


Наверное любители халявы или перестраховщики (чтоб знать что износилось и к реальному ТО заранее подготовиться) и те, у кого срок примерно к этому дню подходит.

Автор: Asari79 29/12/2017, 13:54

Vēl tikai viena piebilde ārpus 16. autobusa tēmas - šie ir tikko publicētie SKDS dati (kontekstā "viss ir slikti un nekā nav" ).
Šobrīd otrais labākais rādītājs aiz 2004. gada.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

Автор: Esprimo 29/12/2017, 14:52

Цитата(Asari79 @ 29/12/2017, 13:54) *

Vēl tikai viena piebilde ārpus 16. autobusa tēmas - šie ir tikko publicētie SKDS dati (kontekstā "viss ir slikti un nekā nav" ).
Šobrīd otrais labākais rādītājs aiz 2004. gada.

Nuu.., ka skatīties... Secinājumi varētu būt dažādi. Jautājums taču ir par nākamu gadu, nevis par šo. Var būt cilvēki tik noguruši, ka viņu teiktais "būs labāk" var saprast, ka "sliktāk jau nevar būt (tātad labāk)" smile.gif smile.gif

Автор: FDF 29/12/2017, 15:41

Цитата(Esprimo @ 29/12/2017, 14:52) *

Nuu.., ka skatīties... Secinājumi varētu būt dažādi. Jautājums taču ir par nākamu gadu, nevis par šo. Var būt cilvēki tik noguruši, ka viņu teiktais "būs labāk" var saprast, ka "sliktāk jau nevar būt (tātad labāk)" smile.gif smile.gif

Похоже, что так оно и есть...

http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/evrobarometr-bolee-poloviny-zhitelej-latvii-ocenivayut-obschuyu-situaciyu-v-strane-kak-plohuyu.d?id=49597627

Автор: Zheka 03/01/2018, 13:47

http://vesti.lv/news/k-rige-predlagali-prisoedinity-yurmalu-marupe-kekavu-adazhi-i-salaspils всё тоже самое как было бы лучше, оказывается это не ново.

Автор: Esprimo 03/01/2018, 16:00

Цитата(Zheka @ 03/01/2018, 13:47) *

http://vesti.lv/news/k-rige-predlagali-prisoedinity-yurmalu-marupe-kekavu-adazhi-i-salaspils всё тоже самое как было бы лучше, оказывается это не ново.

Чего мелочиться! Всю Латвию объединить в одну Ригу. Вот заживем smile.gif)) (колхозом)

Автор: А.Кузнецов 03/01/2018, 18:26

Цитата(Esprimo @ 03/01/2018, 16:00) *

Чего мелочиться! Всю Латвию объединить в одну Ригу. Вот заживем smile.gif)) (колхозом)

А почему бы и нет? smile.gif Ув. Asari79 кому-то там возражал, что торговые центры ломятся от всего чего, стоянки забиты дорогими автомобилями. Не то что в 80-е - пустые полки и жрачка по талонам. В Риге да, так и есть (хотя действительно качественных товаров как тогда было не достать, так и сейчас их трудно найти и купить из-за соответствующей цены). А где ещё?
Может в https://www.google.lv/maps/@57.2376605,27.4999975,3a,75y,208.4h,92t/data=!3m6!1e1!3m4!1sYAkuXQM3-_QstAAakIW6bQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru&hl=ru?
https://www.google.lv/maps/@56.6965635,22.686286,3a,75.1y,77.52h,82.52t/data=!3m6!1e1!3m4!1sTgltooQG6tHSfco4ll68Hw!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru&hl=ru
https://www.google.lv/maps/@56.4172417,21.8465997,3a,75y,348.9h,87.44t/data=!3m6!1e1!3m4!1sLw9NvRc9yJXV6mf0V36Nog!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru&hl=ru
Там населения почти уже не осталось. А присоединим к Риге - глядишь пойдёт житуха biggrin.gif
Только почему-то тот факт, что даже в Риге мягко говоря всё очень даже скромненько, по сравнению с остальной Европой - считается нормой. А то, что не только Европой, но и Москвой, Питером и даже Казанью с Ё-бургом (Про Астану с Алма-Атой вообще умолчу) - так это вообще полный шаусмас! Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда (с) biggrin.gif

Автор: Asari79 03/01/2018, 19:38

Mans salīdzinājums par veikaliem un automašīnām bija atbilde vienai tūkstošiem kilometru attālumā dzīvojošai no realitātes atrautai personai, kura apgalvoja, ka 27 gados valstī viss esot pavisam nogremdēts un vispār viss esot tikai slikti.

Kas attiecas uz tādām vietām kā attēlā redzamā Kuprava un citas - loģiski, ka tādas ir, un ne viena vien.
Pirmkārt, tāpēc, ka ir izmainījusies valsts iekārta un vairs nav tādu valsts mākslīgi radītu un dotētu uzņēmumu, kuriem būtu nepieciešams tik milzīgs cilvēku skaits, kuri kādreiz dzīvoja šajās paneļu mājās (Kupravā, ja nemaldos padomju laikā bija kaut kāds būvmateriālu ražošanas kombināts). Mūsdienās ražošana ir krietni efektīvāka, tā darbojas ar daudz mazāk strādniekiem un modernām tehnoloģijām un tā pastāv tikai tad, ja spēj nest peļnu.
Otrkārt, Latvijā vispār ir palicis mazāk cilvēku - gan dzimstības krituma dēļ, gan aizbraucēju dēļ.
Treškārt, tendence pārcelties no laukiem tuvāk lielajām pilsētām ir aktuāla ne tikai Latvijā, bet arī daudzviet citur pasaulē - bet tas nenozīmē, ka tāpēc uzreiz viena pilsēta administratīvi pārņem pusi valsts.

Protams, vienmēr var gribēt labāk un vienmēr ir uz ko tiekties. Attiecībā uz pieminētajām Krievijas un Kazahstānas pilsētām - tās visas ir ievērojami lielākas par Rīgu vai arī tās ir pilsētas ar naftas un gāzes naudu (kā Kazaņa vai Astana), un loģiski, ka tādās pilsētās ir pietiekami apjomīga finanšu aprite un attiecīgi arī attīstība. Piemērus kaimiņos var atrast visādus, gan labus, gan sliktus. Ir gadījies kopā ar mūsu meistarkomandas hokejistiem būt tādās kaimiņu valsts pilsētās kā Novokuzņecka un Habarovska (abās līdzīgi kā Rīgā ap 600 tk iedz.) - tur ilgāk par pāris dienām tīri fiziski ir nepatīkami atrasties.

Автор: FDF 03/01/2018, 19:39

Цитата(Zheka @ 03/01/2018, 13:47) *

http://vesti.lv/news/k-rige-predlagali-prisoedinity-yurmalu-marupe-kekavu-adazhi-i-salaspils всё тоже самое как было бы лучше, оказывается это не ново.

Да да.. мне всегда нравится реакция иностранных коллег, когда я сообщаю им, что половина из оставшегося населения страны живёт в одном городе..

Автор: FDF 03/01/2018, 19:51

Цитата(Asari79 @ 03/01/2018, 19:38) *

Mans salīdzinājums par veikaliem un automašīnām bija atbilde vienai tūkstošiem kilometru attālumā dzīvojošai no realitātes atrautai personai, kura apgalvoja, ka 27 gados valstī viss esot pavisam nogremdēts un vispār viss esot tikai slikti.

Kas attiecas uz tādām vietām kā attēlā redzamā Kuprava un citas - loģiski, ka tādas ir, un ne viena vien.
Pirmkārt, tāpēc, ka ir izmainījusies valsts iekārta un vairs nav tādu valsts mākslīgi radītu un dotētu uzņēmumu, kuriem būtu nepieciešams tik milzīgs cilvēku skaits, kuri kādreiz dzīvoja šajās paneļu mājās (Kupravā, ja nemaldos padomju laikā bija kaut kāds būvmateriālu ražošanas kombināts). Mūsdienās ražošana ir krietni efektīvāka, tā darbojas ar daudz mazāk strādniekiem un modernām tehnoloģijām un tā pastāv tikai tad, ja spēj nest peļnu.
Otrkārt, Latvijā vispār ir palicis mazāk cilvēku - gan dzimstības krituma dēļ, gan aizbraucēju dēļ.
Treškārt, tendence pārcelties no laukiem tuvāk lielajām pilsētām ir aktuāla ne tikai Latvijā, bet arī daudzviet citur pasaulē - bet tas nenozīmē, ka tāpēc uzreiz viena pilsēta administratīvi pārņem pusi valsts.

Protams, vienmēr var gribēt labāk un vienmēr ir uz ko tiekties. Attiecībā uz pieminētajām Krievijas un Kazahstānas pilsētām - tās visas ir ievērojami lielākas par Rīgu vai arī tās ir pilsētas ar naftas un gāzes naudu (kā Kazaņa vai Astana), un loģiski, ka tādās pilsētās ir pietiekami apjomīga finanšu aprite un attiecīgi arī attīstība. Piemērus kaimiņos var atrast visādus, gan labus, gan sliktus. Ir gadījies kopā ar mūsu meistarkomandas hokejistiem būt tādās kaimiņu valsts pilsētās kā Novokuzņecka un Habarovska (abās līdzīgi kā Rīgā ap 600 tk iedz.) - tur ilgāk par pāris dienām tīri fiziski ir nepatīkami atrasties.

Ну да. В Куправе был завод дренажных труб. Понятно, что никому не нужный.
В Вайнёде - один из крупнейших военных аэродромов. В свете нынешних приоритетов - вполне может восстановиться.
Я согласен, что современные предприятия намного эффективнее и требуют меньшего числа работников, только вот в Германии в каждой деревне по 3-4 таких небольших производства, вот люди и не уезжают.
30 лет назад у некоторых заводов были филиалы за пределами Риги. У Радиотехники - в Кандаве, у Страуме - в Гулбене. А сейчас - замкнутый круг. Люди уезжают, потому, что негде работать, производство не открыть, потому, что нет людей..
В Астане нефть, понятно. А в Литве что? Можете для интереса поинтересоваться, сколько и каких производств там открывается..

Автор: А.Кузнецов 03/01/2018, 20:15

Цитата(Asari79 @ 03/01/2018, 19:38) *

Mans salīdzinājums par veikaliem un automašīnām bija atbilde vienai tūkstošiem kilometru attālumā dzīvojošai no realitātes atrautai personai, kura apgalvoja, ka 27 gados valstī viss esot pavisam nogremdēts un vispār viss esot tikai slikti.....

Ай забей wink.gif . Можно с разных сторон смотреть на одни и те же вещи, пока понимаешь что всё на самом деле весьма и весьма относительно. smile.gif

Автор: Bammer 04/01/2018, 09:37

Цитата(Asari79 @ 03/01/2018, 19:38) *

Mūsdienās ražošana ir krietni efektīvāka, tā darbojas ar daudz mazāk strādniekiem un modernām tehnoloģijām un tā pastāv tikai tad, ja spēj nest peļnu.


Var kaut kam piekrist, bet teiksim godīgi, no Latvijas ražošanas palika tikai kaut kādi sīklietas. Nav svarīgi vai modernas tehnoloģijas ir vai nav - Latvijā tie nav vajadzīgi. Nav vajadzīgi un kurš tad strādās?
Spilva un Laima jau skrien prom no Latvijas. Pat marinētus gurķus, kas audzē un gatavo Latvijā nevar atrast (Turcijā, Ēģipte, Polija, Lietuva, Ukraina "ražots pēc speciāla pasūtījuma").

Mēs visu iepērkam. Domājoši cilvēki Latvijai nav vajadzīgi - vakardien vai aizvakar LR1 radio bija diezgan atklāti pateikts "ne visiem Latvijas iedzīvotājiem ir vajadzīga augstākā izglītība"/ Protams, ka Maxima/Rimi/Mego/Narvesen/Drogas/Lats pārdevējiem/apkalpojošam personālam pietiks ar pamatskolu -tikai skanē un skaiti, par atvaļinājumu ārpus Latvijas var tikai sapņot..
Tikai tirgošana -atvedam un pārdodam..

Автор: Asari79 04/01/2018, 09:58

Ne jau visa ražošana ir tas, ko var ieraudzīt veikalu plauktos vai ēku kompleksā ar lieliem skursteņiem un tūkstošiem strādnieku.
Piemēram, tādu "Mikrotīklu", "Kronospan" vai "SAF tehniku" vispār reti kāds zina, bet tie ir ļoti nopietni Latvijas uzņēmumi (pirmie tikko ziedoja pusmiljonu RTU un LU).

P.S. par augstāko izglītību - loģiski, ka visiem nekad nebūs augstākās izglītības. Nekad un nekur tā nav bijis, ka tāda būtu pilnīgi visiem. Svarīgākais, lai tiem, kuriem tā ir, tā būtu pietiekami labā līmenī, nevis tikai diploma pēc. Bet laba līmeņa izglītība maksā lielu naudu.

Автор: FDF 04/01/2018, 11:49

Цитата(Asari79 @ 04/01/2018, 09:58) *

Ne jau visa ražošana ir tas, ko var ieraudzīt veikalu plauktos vai ēku kompleksā ar lieliem skursteņiem un tūkstošiem strādnieku.
Piemēram, tādu "Mikrotīklu", "Kronospan" vai "SAF tehniku" vispār reti kāds zina, bet tie ir ļoti nopietni Latvijas uzņēmumi (pirmie tikko ziedoja pusmiljonu RTU un LU).


Я по работе своей связан со многими оставшимися в Латвии производствами. Да, Mikrotikls и SAF tehnika - хорошие примеры. Но если взять всё остальное - от той же Литвы отставание сильно заметно. А уж Kronospan - вообще не латвийское предприятие. Но хорошо, что работает.

Автор: Asari79 04/01/2018, 12:05

Цитата(FDF @ 04/01/2018, 11:49) *

А уж Kronospan - вообще не латвийское предприятие. Но хорошо, что работает.


Ja mēs skatāmies pēc īpašniekiem, tad arī iepriekš pieminētās Spilva un Laima jau sen vairs nav Latvijas kompānijas.
Es gan nevērtētu pēc šāda parametra. Biznesā tā ir normāla ikdienas parādība, ka uzņēmumi tiek pirkti un pārdoti, rodas filiāles un meitas uzņēmumi, utt.
Kāda starpība, kas ir īpašnieks, ja uzņēmums darbojas Latvijā un attiecīgi arī Latvijā maksā nodokļus?

Автор: FDF 04/01/2018, 12:21

Цитата(Asari79 @ 04/01/2018, 12:05) *

Ja mēs skatāmies pēc īpašniekiem, tad arī iepriekš pieminētās Spilva un Laima jau sen vairs nav Latvijas kompānijas.
Es gan nevērtētu pēc šāda parametra. Biznesā tā ir normāla ikdienas parādība, ka uzņēmumi tiek pirkti un pārdoti, rodas filiāles un meitas uzņēmumi, utt.
Kāda starpība, kas ir īpašnieks, ja uzņēmums darbojas Latvijā un attiecīgi arī Latvijā maksā nodokļus?

А никаких Spilva и Laima и нет на самом деле. Конечно это нормальное явление. Нужно будет Orkle, они всё отсюда вообще уберут. Gutta уже практически прикрыта.

Автор: А.Кузнецов 04/01/2018, 19:38

Цитата(FDF @ 04/01/2018, 12:21) *

А никаких Spilva и Laima и нет на самом деле. Конечно это нормальное явление. Нужно будет Orkle, они всё отсюда вообще уберут. Gutta уже практически прикрыта.

Да даже если есть, что они дают для экономики? Латвия как ни парадоксально, очень похожа на Белоруссию. Там почти весь бюджет создает перепродажа российских энергоресурсов на Запад. При чём хватает и на поддержание малоэффективной промышленности - основная цель которой не конкуренция той-же немецкой, а просто что-бы люди что-то делали, как-то работали и были довольны. И на достаточно развитую социальную сферу. В Латвии же почти всё держится на еврофондах и немного на транзите. Всё остальное, включая полудохлые "лаймы" и "спилвы" по факту погоды не делают ни какой. Перекрой еврофонды и закрой транзит - всё. Здравстсвуй Зимбабве или вэлком снова в 1989 с талонами на питание, дефицитом и драками в очереди за ливерной колбасой. Для действительного мощных производств выпускающих на мировые рынки продукцию с высокой добавочной стоимостью здесь нет ни соответсвующих специалистов, ни инфраструктуры, ни квалифицированных рабочих. Т.е. по настоящему работать здесь некому. За то вместо "социалки", и создание новых рабочих мест мы щедро "инвестируем" в ненасытный госаппарат, который никак бюджет не пополняет, а совсем наоборот. О каком развитии можно ещё говорить?
З.Ы.
"Лайма" ещё до недавнего времени была единственной в Европе фабрикой по производству шоколада полного цикла. Но потом пришла "Оркла" и всё. В Бельгии могут спать спокойно. Про РВЗ так лучше вообще не вспоминать.

Автор: Asari79 05/01/2018, 13:41

Цитата(А.Кузнецов @ 04/01/2018, 19:38) *


Перекрой еврофонды и закрой транзит - всё.Attēlā var apskatīt Latvijas IKP sadalījumu procentos pa nozarēm 2016. gada beigās.
Informācija no CSB mājas lapas.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

Автор: Bammer 05/01/2018, 21:04

Nekad neaizmirsīšu 2010.gada ziņas, kad sanāca, ka Latvija kļuvusi par vienu no lielajām automašīnu eksportētāju, kaut mēs neražojam automašīnas... (tas bija mašīnas, kuras pārņēma bankas paradu/nemaksāto kredītu dēļ).
Tāpēc mēs varam skatīties uz IKP un brīnīties, kā rodas tie cipari...

Автор: Asari79 05/01/2018, 21:51

Daži labi auto dīleri, kas tā darīja, ir pazaudējuši tiesības būt dīleri.
Auto Īle, Karlo motors, utt.

Manis pēc var arī neticēt oficiālajiem datiem un domāt, ka visās sfērās pilnīgi visi krāpjas un melo. Tā ir katra paša darīšana, kam ticēt. Kaut vai Ren TV biggrin.gif


Автор: А.Кузнецов 05/01/2018, 22:39

Цитата(Asari79 @ 05/01/2018, 13:41) *

Attēlā var apskatīt Latvijas IKP sadalījumu procentos pa nozarēm 2016. gada beigās.
Informācija no CSB mājas lapas.

Ну и? Хочешь сказать что торговля лесом и спекуляция недвижкой - обалдеть какой фактор в развитии экономики?

Автор: Asari79 05/01/2018, 22:55

Цитата(А.Кузнецов @ 05/01/2018, 22:39) *

Ну и? Хочешь сказать что торговля лесом и спекуляция недвижкой - обалдеть какой фактор в развитии экономики?


Es teiktu, ka viss ir puslīdz sabalansēts. Ja kāda sfēra būtu virs 20%, tad jau tas būtu iemesls lielākam uztraukumam kaut kādu krīžu gadījumos.

Автор: FDF 06/01/2018, 00:11

Цитата(Asari79 @ 05/01/2018, 21:51) *

Daži labi auto dīleri, kas tā darīja, ir pazaudējuši tiesības būt dīleri.
Auto Īle, Karlo motors, utt.

Manis pēc var arī neticēt oficiālajiem datiem un domāt, ka visās sfērās pilnīgi visi krāpjas un melo. Tā ir katra paša darīšana, kam ticēt. Kaut vai Ren TV biggrin.gif

Ещё раз попробую объяснить. Данные, конечно, у нас хорошие, тут не поспоришь. Но я имею возможность сравнивать РЕАЛЬНУЮ ситуацию, например, с Литвой. Сравнение не в нашу пользу, к сожалению.

Автор: Asari79 06/01/2018, 10:58

Kāds cits vienmēr būs priekšā, kamēr viens pats nebūsi nr.1 pasaulē. Uz to vajag tiekties, par to nav šaubu.
Kopējās situācijas atšķirība starp Baltijas valstīm nav pārāk liela. Vienkārši katram sava sfēra tuvāka, tāpēc tiek salīdzināts pēc tās. Ja paskatās kopējos ciparus, tad turpat netālu viens no otra esam.

Atgādināšu, ka šī novirzīšanās no autobusa tēmas sākās ar klasisko propagandas citātu, cik viss ir slikti un kur valsti noveduši 27 gados biggrin.gif


Автор: Bammer 06/01/2018, 11:12

Цитата(Asari79 @ 06/01/2018, 10:58) *

Atgādināšu, ka šī novirzīšanās no autobusa tēmas sākās ar klasisko propagandas citātu, cik viss ir slikti un kur valsti noveduši 27 gados biggrin.gif

Vai tā ir propaganda? blink.gif huh.gif
Nabags pirmais atjaunotās Latvijas ārlietu ministrs Jānis Jurkāns.. Kāds klausījās viņu Krustpunktā LR1 pirms Ziemassvētkiem? rolleyes.gif

Автор: irisbus9200 06/01/2018, 11:43

Jus beigsiet murgot !? ,iet runa par 16TO AUTOBUSU nejau par politiku!.

Автор: slavco 12/01/2018, 21:45

Пусть спасибо скажут, что до бумажки не оставили как раньше.

Автор: Vadims Falkovs 12/01/2018, 22:28

Цитата(slavco @ 12/01/2018, 21:45) *

Пусть спасибо скажут, что до бумажки не оставили как раньше.

Пока всё это вообще затянулось. Бумаги в коридорах застряли. Если изменения и случатся, то не раньше 25-27-29 января...

Автор: Vadims Falkovs 15/01/2018, 17:23

АТД подписала документы. Завтра до конца дня объявления повесят на всех остановках маршрута. Изменения вступят в силу через 10 дней - с пятницы, 26 января.

Автор: прохожий 07/02/2018, 22:53

uz Papīrfabriku
Прикрепленное изображение

Русская версия Invision Power Board
© Invision Power Services