IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

4 Страницы V < 1 2 3 4 >  
Reply to this topicStart new topic
> Северный Коридор, Ziemeļu koridors
Vadims Falkovs
сообщение 06/12/2009, 20:02
Сообщение #21


Бургомистр
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 8,970
Регистрация: 08/03/2007
Из: Hagensberg (Riga), Bilderlingshof (Riga-Strand)
Пользователь №: 3,155Давайте ка, запосщу сюда кое что. Попробую выровнять в табличном виде.


Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posma variantu salīdzinājums

Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2. jeb centrālais posms sākas pie satiksmes pārvada ar Gustava Zemgala gatvi (tas ir Austrumu maģistrāles posms), šķērso Rīgas centra ziemeļu daļu, Daugavu un noslēdzas rietumos no Daugavgrīvas ielas. Garums: 5,0 – 5,3 km. Sabiedriskajai apspriešanai piedāvāti 3 trases tehniskie risinājumi:

1.variants „Garais tunelis”– visa trase posmā starp Daugavgrīvas ielu un Gustava Zemgala gatvi ievietota tunelī.
Plusi:
• Nav trokšņa piesārņojuma problēmas;
• Samazināta gaisa piesārņojuma problēma;
• Mazākā ietekme uz apkaimi būvniecības laikā;
• Pēc uzbūvēšanas – mazākā ietekme uz vietējo satiksmi;
• Mazākā vizuālā ietekme uz apkārtni;
Mīnusi:
• Par vienu krustojumu mazāk - nav krustojuma pie Duntes ielas;
• Ugunsgrēks tunelī izraisītu milzu problēmas;
• Liela ietekme uz gruntsūdeņu un, iespējams, artēzisko ūdeņu plūsmām, ar to saistītie izskalojumu un grunts sēšanās riski;
• Augsts būvniecības risks dēl risinājuma sarežģītības;
• Ilgākais būvniecības laiks – no 5 gadiem 6 mēnešiem (trīs tuneļa būvniecības mašīnas) līdz pat 7 gadiem 9 mēnešiem (viena tuneļa būvniecības mašīna).
• Grūti darbu dalīt etapos;

2.variants „Estakāde un augstais tilts” – trase posmā no Gustava Zemgala gatves pa Upes ielu un Skanstes ielu līdz Ganību dambim iet pa estakādi, kas pāriet augstajā tiltā pāri Daugavai.
Plusi:
• Krustojums ar Skanstes ielu – labs risinājums kontekstā ar varbūtējo Hanzas šķērsojumu;
• Mazākie būvniecības riski dēļ vienkāršāku būvniecības tehnoloģiju pielietošanas;
• Mazākā ietekme uz gruntsūdeņu plūsmām;
• Labākās iespējas darbu dalīt etapos;
• Ātrākais būvniecības laiks – ap 3 gadi 9 mēneši.
Mīnusi:
• Lielākais nojaucamo dzīvojamo ēku skaits;
• Lielākais skaņas un gaisa piesārņojums;
• Estakādei slikta ietekme no vizuālā viedokļa,
• Pēc uzbūvēšanas – lielākais vietējās satiksmes apgrūtinājums;
Būvniecības laikā ilgstoši pārtraukta 11.tramvaja satiksme, kā arī satiksme pār Brasas tiltu, Upes ielu;
• Ilgstoša būvniecības darbu ietekme uz apkārtējiem iedzīvotājiem;
• Pēc uzbūvēšanas - krasi pieaug satiksmes noslogojums Skanstes ielas rajonā;
Pēc uzbūvēšanas – apgrūtina pieeju kapiem;
Asākie līkumi = zemāks ātrums un lielāks satiksmes negadījumu risks;
Gar kapiem vieta tikai vienām tramvaja sliedēm;
• Veicina pilsētas sadrumstalotību;
• Lielākā satiksmes drošības atkarība no laika apstākļiem;
• Būve aizņem vislielāko platību – t.sk. platībai zem estakādes grūti rast pielietojumu;
• Aptaujā – iedzīvotāju vismazāk atbalstītais variants.


3.variants „Tunelis un augstais tilts” – trase virzās pa tuneli zem Mežakapu dienvidu daļas, virszemē pa Bukultu ielu zemes līmenī, bet no Ganību dambja līdz Daugavgrīvas ielai – augstais tilts pāri Daugavai.
Plusi:
• Visefektīvāk atslogos satiksmi Rīgā;
• Aptaujā – iedzīvotāju visvairāk atbalstītais variants;
• Nevienā vērtējuma kategorijā variants nav atzīts par sliktāko no trim variantiem. Mīnusi:
• Sensitīva iedzīvotāju attieksme pret tuneli zem kapiem.

Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posma variantu ietekmes vērtējums

Trases variantus salīdzināja skiču projektētājs „Basler&Hofmann” (Vācija) un ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātājs „ELLE” (Latvija). Izmaksu aplēses veica „Basler&Hofmann” („Basler & Hofmann Deutschland GmbH Planen und Beraten”), kas ir Vācijā un Šveicē bāzēts starptautisks projektēšanas, plānošanas un konsultāciju uzņēmums, kas darbojas būvinženierijas, tehnoloģiju un vides jomās. Uzņēmumam ir plaša pieredze arī tiltu, tuneļu un autoceļu projektēšanā un ietekmes uz vidi novērtējumu veikšanā. Savukārt „ELLE” („Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”) ir starptautisks vides konsultāciju uzņēmums, kas izveidots apvienojoties augsti profesionāliem konsultantiem no trīs Baltijas valstīm. Pašreiz „ELLE” konsultanti strādā ar dažāda rakstura vides projektiem ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Dānijā, Zviedrijā, Somijā, Krievijā un Polijā, veiksmīgi pabeigti dažāda mēroga darbi Igaunijā, Uzbekistānā, Moldovā, Albānijā un citās Centrāleiropas valstīs.

„Basler&Hofmann” vērtējums
Vērtēti tika 22 kritēriji, sadalot tos trīs grupās. Katrs variants izvērtēts, katrā kritērijā tam piešķirot balles no 1 līdz 5. Jo vairāk baļļu, jo variants vērtējams kā labāks.

Ietekme......................Garais tunelis ..... Estakāde un augstais tilts ... Tunelis un augstais tilts
Ietekme uz sabiedrību......1,28.................. 0,91 ...........................1,34
Ietekme uz vidi ...............1,38...................0,56............................0,95
Ietekme uz kopējo
ekonomisko situāciju,
neņemot vērā
paša projekta izmaksas...1,04...................1,16...........................1,45
Balles kopā:....................3,69...................2,63...........................3,74

„ELLE” vērtējums
Vērtēti 27 kritēriji, sadalot tos 6 grupās. Katrs variants izvērtēts, katrā kritērijā tam piešķirot balles no 1 līdz 5. Jo vairāk baļļu, jo variants vērtējams kā labāks.


Ietekme...............................Garais tunelis.........Estakāde un augstais tilts....Tunelis un augstais tilts
Satiksmes organizācija,
atbilstības Rīgas plāniem................12..............................8..................................11
Ietekme uz hidroloģiskajiem/
ģeoloģiskajiem procesiem..............13.............................12.................................13
Piesārņojums................................14.............................11.................................13
Ietekme uz dabu/ainavu..................9...............................7..................................7
Ietekme uz iedzīvotājiem, kultūras
mantojumu...................................25..............................21................................21
Ietekme būvniecības laikā................6...............................9..................................8
Balles kopā:..................................79.............................68................................73


Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posma variantu izmaksu salīdzinājums

„Basler&Hofmann” veiktās izmaksu aplēses - 2008.gada cenas, miljoni EUR, bez PVN
.............................................Garais tunelis...Estakāde un augstais tilts...Tunelis un augstais tilts
Nekustamie īpašumi.........................10........................21.............................7
Būvniecība..................................1 994......................855.......................1 113
Apsaimniekošanas izmaksas*..........253......................119..........................147
Summa.......................................2 257......................995.......................1 267
* Apsaimniekošanas izmaksas dotas 23 gadu periodam, kas ir plānotais publiskās un privātās partnerības līguma darbības laiks pēc projekta nodošanas ekspluatācijā. Pēc projekta pārņemšanas publiskā partnera valdījumā tā kvalitāte nedrīkstēs būt zemāka kā pēc projekta sākotnējās nodošanas eksluatācijā.

Galvenie būvniecības izmaksu atšķirību iemesli

Tuneļi
• Garā tuneļa (1.variants) būvniecības gadījumā tuneļa būvniecības izmaksas veido ap 90% izmaksu un sastāda 1 815 milj EUR. Tuneļa būvniecību būtiski (apmēram par 450 – 500 milj EUR) sadārdzina pazemē veidojamais krustojums ar Eksporta ielu.

• Tuneļa un augstā tilta (3.variants) būvniecības gadījumā tuneļa būvniecības izmaksas zem Mežakapu dienvidu daļas veido ap 60% izmaksu un sastāda 533 milj EUR.
Lielās izmaksas skaidrojamas ar to, ka salīdzinoši īsajam tunelim ar atklātu būvniecības metodi no abām pusēm jāveido garas (kopā 1 684 m), lēzenas rampas, kas pie kapiem sasniedz lielu dziļumu – tās izmaksā 400 milj EUR. Pats ap 830 metrus garais tuneļa posms izmaksā 133 milj EUR.

Augstais tilts pāri Daugavai
• Līdzenuma apstākļu dēļ 58 metrus augstajam tiltam nepieciešami gari pievedceļi. Rezultātā tilts pāri 400 metrus platajai Daugavai ir 3 090 m garš. Šāda tilta celtniecības izmaksas, ietverot daudzlīmeņu krustojumus ar Daugavgrīvas un Eksporta ielām, ir 402 milj EUR. Pats iekārtās konstrukcijas tilts 860 m garumā (ieskaitot abus 165 m augstos pilonus) izmaksā 119 milj EUR.

Estakāde
• Estakādes un augstā tilta variantā (2.variants) paredzēts izbūvēt estakādi, t.i. 3 090 metrus garais tilts austrumos no Ganību dambja līdz Gustava Zemgala gatvei vēl 2 260 metrus turpinās kā viadukts. Tiek veidoti arī daudzlīmeņu krustojumi ar Skanstes ielu un Gustava Zemgala gatvi. Viadukta celtniecība kopā ar abiem krustojumiem izmaksā ap 273 milj EUR.

Pārējās izmaksas
Citas izmaksas ir ievērojami mazākas un katram no trim variantiem sastāda 178 – 180 milj EUR.
Šīs izmaksas ir: tehniskā projekta izstrāde, būvniecības uzraudzība, esošo pazemes komunikāciju pārvietošana, materiālu novākšana (t.sk. tuneļa izveidē iegūtās grunts aizvākšana), lietus ūdeņu savākšanas kanalizācijas sistēmu izbūve, asfaltēšana, trotuāru un veloceliņu izbūve, gaismas signālu iekārtas, ceļu apgaismojums, tramvaja līnijas pārvietošana un būvniecība, trokšņu aizsargsienu būve, ainavas veidošana.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Always
сообщение 06/12/2009, 20:28
Сообщение #22


Магистр
****

Группа: Участники
Сообщений: 502
Регистрация: 21/05/2007
Из: Московский форштадт
Пользователь №: 3,988Цитата(B_T @ 06/12/2009, 20:36) *

А по Южному мост случайно не было расчетов, сколько денег город "сэкономил", построив это творение? Чего-то не припомню.

Не знаю, сколько лично я в будущем съэкономлю на пользовании виадуками первой и второй очереди Южного моста, наверное немало, но пока что за время строительства я немерянно лишнего времени и бензина сжег в процессе стояния в пробках.
Подозреваю, что никто не собирается считать, сколько строительство Северного коридора сожрет средств автомобилистов за время от начала строительства и до его конца...
Строить, конечно же надо, но, раз строится "по живому", то должны быть какие-то более радикальные расчеты порядка строительства, оринтированные на то, чтобы хуже становилось лишь на минимальное время.


--------------------
!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Vadims Falkovs
сообщение 06/12/2009, 20:45
Сообщение #23


Бургомистр
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 8,970
Регистрация: 08/03/2007
Из: Hagensberg (Riga), Bilderlingshof (Riga-Strand)
Пользователь №: 3,155Да, вот удалось. Качество плохое, увы, но более подробной в лучшем разрешении раздобыть не удалось. И уровень по высоте не совпадает на примерно сантиметр (смещен вправо) с картой, но всё равно хоть-какая возможность сравнить высотность к плоской местности.

Прикрепленное изображение
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Denis_Msk
сообщение 06/12/2009, 20:57
Сообщение #24


Горожанин
***

Группа: Участники
Сообщений: 326
Регистрация: 07/11/2007
Из: Rīga
Пользователь №: 7,513Цитата(Vadims Falkovs @ 06/12/2009, 21:45) *

Да, вот удалось. Качество плохое, увы, но более подробной в лучшем разрешении раздобыть не удалось. И уровень по высоте не совпадает на примерно сантиметр (смещен вправо) с картой, но всё равно хоть-какая возможность сравнить высотность к плоской местности.
Прикрепленное изображение


Вот подробнее:
Прикрепленное изображение
(2,23 Мб)
С официального сайта Северного коридора (Grafiskā informācija -> 2. Posma varianti)
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Poseidon
сообщение 06/12/2009, 21:22
Сообщение #25


Магистр
****

Группа: Участники
Сообщений: 890
Регистрация: 20/03/2007
Из: Рига, Межциемс
Пользователь №: 3,305Скорее Ригу затопит от глобального потепления, чем всю эту махину от Берги до Юрмалы построят. А этот высоченный мост и эстакада в районе Сканстес вообще фантастика какая-то.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Vadims Falkovs
сообщение 06/12/2009, 21:32
Сообщение #26


Бургомистр
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 8,970
Регистрация: 08/03/2007
Из: Hagensberg (Riga), Bilderlingshof (Riga-Strand)
Пользователь №: 3,155Цитата(Poseidon @ 06/12/2009, 21:22) *

Скорее Ригу затопит от глобального потепления, чем всю эту махину от Берги до Юрмалы построят. А этот высоченный мост и эстакада в районе Сканстес вообще фантастика какая-то.

Да Вы, батенька, пессимист!
Не верите в глобальнные потепления и мудрость столичного руководства?
Ну, может, и правильно... smile.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Майкл
сообщение 06/12/2009, 22:10
Сообщение #27


Постоялец
**

Группа: Участники
Сообщений: 49
Регистрация: 30/09/2009
Из: Purvciems
Пользователь №: 53,690Позвольте небольшое лирическое отступление...
Увидел что на карте будущий высокий мост будет проходить над местечком, известным как Маза Вейзаксала... Необычный "островок" деревенских домиков и дремучих зарослей с озерцом, плотно окружённый со всех сторон портово-индустриальным пейзажем. В детстве, когда я недолгое время жил на улице Экспорта, мы с друзьями называли это место "Джунгли" и часто играли там в "Индиану Джонса", расчищая себе дорогу через тростник палками.. Строили из себя искателей приключений, открывающих неизведанные уголки.. Запускали кораблики самодельные из кусков пенопласта, измазывались как чертята в грязи... А теперь смотрю на карту проекта, смотрю на план моста, съездов-заездов на будущее продолжение улицы Экспорта в этом месте, и понимаю - прощай, Вэйзаксала, Любимый Город должен развиваться B)
Прикрепленное изображение

Сообщение отредактировал Майкл - 06/12/2009, 22:10
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Poseidon
сообщение 07/12/2009, 17:38
Сообщение #28


Магистр
****

Группа: Участники
Сообщений: 890
Регистрация: 20/03/2007
Из: Рига, Межциемс
Пользователь №: 3,305Цитата(Vadims Falkovs @ 06/12/2009, 21:32) *

Да Вы, батенька, пессимист!

Вообще по жизни нет. Но тут такое дело. biggrin.gif
Цитата(Vadims Falkovs @ 06/12/2009, 21:32) *

Не верите в глобальнные потепления и мудрость столичного руководства?

В потепление верю (ну или в изменения климата, так скажем), а вот в мудрость руководства.... Мудрость может и найдётся, а вот деньги нет. smile.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Vadims Falkovs
сообщение 16/12/2009, 14:35
Сообщение #29


Бургомистр
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 8,970
Регистрация: 08/03/2007
Из: Hagensberg (Riga), Bilderlingshof (Riga-Strand)
Пользователь №: 3,155Цитата(Denis_Msk @ 05/12/2009, 12:01) *

На самом деле, я где-то читал высказывание человека, который непосредственно участвует в разработке проекта Северного коридора.

Кстати, там же он написал, что в в сентябре эксперты закончили техническую экспертизу Южного моста. Их заключение: конструкции моста стабильны и незапланированные деформации не превышают 1 мм.
Заметьте, ни одна газета не написала об этом.


Значит, докладываю

по данным пресс-секретаря Южного моста Кристине Зелтыни, после суточных поисков информации, последняя проверка моста имела место быть в конце октября - начале ноября 2008 года, - перед сдачей моста в эксплуатацию. Ни о каких иных технических или натурных испытаниях, экспертизах, проверках технической части проекта и прочих манипуляциях с конструкциями или проектом в "Южном мосту" не известно. Газеты не могли написать о том, чего... небыло smile.gif

То есть, товарисч распустил "утку"...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Luch
сообщение 16/12/2009, 23:27
Сообщение #30


Магистр
****

Группа: Участники
Сообщений: 739
Регистрация: 13/03/2007
Из: Rīga, Sarkandaugava
Пользователь №: 3,227Цитата(Майкл @ 06/12/2009, 22:10) *

Позвольте небольшое лирическое отступление...
Увидел что на карте будущий высокий мост будет проходить над местечком, известным как Маза Вейзаксала... Необычный "островок" деревенских домиков и дремучих зарослей с озерцом, плотно окружённый со всех сторон портово-индустриальным пейзажем. В детстве, когда я недолгое время жил на улице Экспорта, мы с друзьями называли это место "Джунгли" и часто играли там в "Индиану Джонса", расчищая себе дорогу через тростник палками.. Строили из себя искателей приключений, открывающих неизведанные уголки.. Запускали кораблики самодельные из кусков пенопласта, измазывались как чертята в грязи... А теперь смотрю на карту проекта, смотрю на план моста, съездов-заездов на будущее продолжение улицы Экспорта в этом месте, и понимаю - прощай, Вэйзаксала, Любимый Город должен развиваться B)
Прикрепленное изображение


К сожалению скорей всего так и будет sad.gif
Сколько таких вот оазисов изчезло под сталью и бетоном...

А какие были заповедные места на месте нынешней Краста!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Denis_Msk
сообщение 18/12/2009, 00:05
Сообщение #31


Горожанин
***

Группа: Участники
Сообщений: 326
Регистрация: 07/11/2007
Из: Rīga
Пользователь №: 7,513Цитата(Vadims Falkovs @ 16/12/2009, 15:35) *

Значит, докладываю

по данным пресс-секретаря Южного моста Кристине Зелтыни, после суточных поисков информации, последняя проверка моста имела место быть в конце октября - начале ноября 2008 года, - перед сдачей моста в эксплуатацию. Ни о каких иных технических или натурных испытаниях, экспертизах, проверках технической части проекта и прочих манипуляциях с конструкциями или проектом в "Южном мосту" не известно. Газеты не могли написать о том, чего... небыло smile.gif

Интересно...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Donis_Riga
сообщение 20/12/2009, 16:30
Сообщение #32


Горожанин
***

Группа: Участники
Сообщений: 262
Регистрация: 01/12/2009
Из: Alt-Mühlgraben (Riga), Oger (Riga-Sommerhäuser)
Пользователь №: 59,432Цитата(Майкл @ 06/12/2009, 22:10) *

Увидел что на карте будущий высокий мост будет проходить над местечком, известным как Маза Вейзаксала... Необычный "островок" деревенских домиков и дремучих зарослей с озерцом, плотно окружённый со всех сторон портово-индустриальным пейзажем.
Прикрепленное изображение


Помимо Северного автомобильного коридора на часть территории Малой Вейзакьсалы вполне может претендовать поворот железнодорожной линии к строящейся на Кундзиньсале станции Рига-Порт (Rīga-Osta), который наверняка (в отличие от Северного коридора) сделают между ж.-д. путепроводом над ул. Ганибу Дамбис и переездом через ж.-д. пути на въезде в порт с ул. Экспорта. И произойти это должно вместе с демонтажом путей ст. Рига-Краста, проходящих вдоль ул. Экспорта до самого въезда на территорию Морского пассажирского вокзала.
Так что действительно остаётся только сожалеть об исчезновении таких заповедных уголков Риги, и в то же время радоваться, что благодаря именно таким резервам территории есть возможность убрать из центра города мешающую въезду в район Андрейсала ветку ж.д. (кстати, если всё-таки строить более нужный и дешёвый мост Ханзас, то ему ст. Рига-Краста тоже помешала бы).
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Майкл
сообщение 20/12/2009, 23:00
Сообщение #33


Постоялец
**

Группа: Участники
Сообщений: 49
Регистрация: 30/09/2009
Из: Purvciems
Пользователь №: 53,690Цитата(Donis_Riga @ 20/12/2009, 16:30) *

..кстати, если всё-таки строить более нужный и дешёвый мост Ханзас...


Не факт что более нужный и более дешёвый... Загруженная улица Ханзас к примеру - её перекрёстки с Пулквежа Бриежа, Рупниецибас и Экспорта - это светофоры. Переделать эти перекрёстки под магистраль означает посносить ой как много чего, включая добрую часть Петровского парка. Если эта и без того загруженная улица будет продолжаться мостом, то по ней хлынет ещё больше транспорта.
Ну а с "той стороны" реки? Там Дзегужкалнс, корявые улочки старого Ильгюциемса... Там пересносить придётся столько, жуть просто. И куда вообще потом этот Ганзейский мост выводить? На тесный ж/д переезд Слокас?! На ротационное кольцо улиц Буллю и Дзирциема?!
Прикрепленное изображение
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Vadims Falkovs
сообщение 20/12/2009, 23:31
Сообщение #34


Бургомистр
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 8,970
Регистрация: 08/03/2007
Из: Hagensberg (Riga), Bilderlingshof (Riga-Strand)
Пользователь №: 3,155Цитата(Майкл @ 20/12/2009, 23:00) *

И куда вообще потом этот Ганзейский мост выводить? На тесный ж/д переезд Слокас?! На ротационное кольцо улиц Буллю и Дзирциема?!
Прикрепленное изображение

На трамвайное кольцо, прямо на перекресток Даугавгривас/Лилияс.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Donis_Riga
сообщение 22/12/2009, 09:30
Сообщение #35


Горожанин
***

Группа: Участники
Сообщений: 262
Регистрация: 01/12/2009
Из: Alt-Mühlgraben (Riga), Oger (Riga-Sommerhäuser)
Пользователь №: 59,432Цитата(Майкл @ 20/12/2009, 23:00) *

Не факт что более нужный и более дешёвый...


Обычный мост с правобережным разводным пролётом (типа Каменного моста, который именно так и строился во время когда ещё свежи были воспоминания о причалах вдоль Комсомольской набережной), построенный слегка наискосок через реку, и мега-проект с высотой 60 м над рекой и подъездными путями на эстакадых и насыпях чуть-ли не через полгорода - и что же будет дешевле или дороже? Задумайтесь об этом, сопоставляя вполне известные как в узких кругах архитекторов и планировщиков идеи и проекты, так и то, что попадало в публичный доступ, в т.ч. и на данном сайте.

Цитата(Майкл @ 20/12/2009, 23:00) *

Загруженная улица Ханзас к примеру - её перекрёстки с Пулквежа Бриежа, Рупниецибас и Экспорта - это светофоры. Переделать эти перекрёстки под магистраль означает посносить ой как много чего, включая добрую часть Петровского парка. Если эта и без того загруженная улица будет продолжаться мостом, то по ней хлынет ещё больше транспорта.
Ну а с "той стороны" реки? Там Дзегужкалнс, корявые улочки старого Ильгюциемса... Там пересносить придётся столько, жуть просто. И куда вообще потом этот Ганзейский мост выводить? На тесный ж/д переезд Слокас?! На ротационное кольцо улиц Буллю и Дзирциема?!
Прикрепленное изображение


То же самое можно сказать о перекрёстках Восточной магистрали с ул. Бривибас и ул. Дзелзавас - от того, что эти проблемы ещё только предстоит решать, ценность столь долго и кропотливо выстраиваемой транзитной магистрали, обходящей центр города с востока, не уменьшается. И то же самое относится к заблаговременно запланированной магистрали вдоль северного края центра Риги - ул. Упес - ул. Сканстес - ул. Ханзас. Кстати, вполне доступные для всех автомобилей со всех направлений улицы, в отличие от подъездных путей "Северного коридора", имеющих весьма и весьма ограниченное число съездов/въездов, которые без платного проезда по этому "чуду света" будут очагами вечных пробок и заторов.

Как уже указал выше уважаемый Вадим, на левом берегу мост будет выходить к ул. Лилияс. И по ней и соответствующему отрезку ул. Буллю можно будет без проблем попасть на ул. Дзирциема. А этого хватит для того, чтобы Ганзейским мостом пользовались почти все жители Ильгецеема, Дзирциема, Болдераи и Усть-Двинска, оставляя Вантовый мост достаточно свободным для жителей Иманты и Агенскална.

Прикрепленное изображение
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Alens_K
сообщение 22/12/2009, 20:28
Сообщение #36


Бургомистр
*****

Группа: Участники
Сообщений: 2,186
Регистрация: 08/05/2007
Пользователь №: 3,849Цитата(Майкл @ 20/12/2009, 23:00) *

Не факт что более нужный и более дешёвый... Загруженная улица Ханзас к примеру - её перекрёстки с Пулквежа Бриежа, Рупниецибас и Экспорта - это светофоры.

Tak to ono tak, no posle puska Vostocnoj magistrali vesh gruzovoj transport tam ubirajetsa, a eto kak minimum na polovinu menshe transporta.
Цитата

Переделать эти перекрёстки под магистраль означает посносить ой как много чего, включая добрую часть Петровского парка. Если эта и без того загруженная улица будет продолжаться мостом, то по ней хлынет ещё больше транспорта.

Chem to zhervovatj vsegda pridetsa. Tam dopolnitelno 2-3 polosi nuzni budut. Eto ne tak mnogo.
No za to kakije udobstva budut u zhitelej Ilguciemsa, Massiva grivas! Za 5-6 minut mozno budet doehatj do centra goroda - Hanzas i Valdemara.

Цитата

Ну а с "той стороны" реки? Там Дзегужкалнс, корявые улочки старого Ильгюциемса... Там пересносить придётся столько, жуть просто. И куда вообще потом этот Ганзейский мост выводить? На тесный ж/д переезд Слокас?! На ротационное кольцо улиц Буллю и Дзирциема?!


Vadim uzhe pisal, cto po planu na ul. Lilijas. Vdolj Lilijas odni derevjannije truscebki koih pri sovetah prosto neuspeli pod buldozer sunutj.
K sozheleniju, pri stroitelstva takih mostov, kak Vanšu i Salu ocen mnogo strojenij posnesli i krivih ulochek razshirili i viprjamili. Po trasse Ulmaņa gatve odni domiki stojali, a cto delatj, most bez podjezdnih putej ne nuzhen.


--------------------
Nevajag baidīties būt amatierim. Amatieri uzbūvēja Noasa šķirstu, bet profesionāļi - Titāniku.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Denis_Msk
сообщение 14/01/2010, 18:57
Сообщение #37


Горожанин
***

Группа: Участники
Сообщений: 326
Регистрация: 07/11/2007
Из: Rīga
Пользователь №: 7,513На сайте Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments выложили проекты всех 3 вариантов 2ой очереди Северного коридора (карты + визуализации + видео)
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Road_Runner
сообщение 14/01/2010, 19:56
Сообщение #38


Бургомистр
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1,455
Регистрация: 26/09/2006
Из: Рига, Плявниеки, Тейка
Пользователь №: 1,548Цитата(Denis_Msk @ 14/01/2010, 18:57) *

На сайте Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments выложили проекты всех 3 вариантов 2ой очереди Северного коридора (карты + визуализации + видео)


Тунель под кладбищем это полный триндец. Не стрёмна будет копать а после ездить по ниму?
Я считаю что тунель под Кладбищем это плохая идея
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Vadims Falkovs
сообщение 14/01/2010, 20:57
Сообщение #39


Бургомистр
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 8,970
Регистрация: 08/03/2007
Из: Hagensberg (Riga), Bilderlingshof (Riga-Strand)
Пользователь №: 3,155Цитата(Road_Runner @ 14/01/2010, 19:56) *

Тунель под кладбищем это полный триндец. Не стрёмна будет копать а после ездить по ниму?

А чё стремного? blink.gif Можно быть или верующим, или суеверным. Атеисты не могут быть ни теми, ни другими. А вот агностики, - да: в бога не верят, но плюют через левое плечо.
Цитата
Я считаю что тунель под Кладбищем это плохая идея

Шлессер тоже. Но со-о-всем по другой причине.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Alens_K
сообщение 14/01/2010, 22:01
Сообщение #40


Бургомистр
*****

Группа: Участники
Сообщений: 2,186
Регистрация: 08/05/2007
Пользователь №: 3,849Цитата(Vadims Falkovs @ 14/01/2010, 20:57) *

А чё стремного? blink.gif Можно быть или верующим, или суеверным. Атеисты не могут быть ни теми, ни другими. А вот агностики, - да: в бога не верят, но плюют через левое плечо.

Vispār jau Latvijā ir daudz ceļu, kuri sabūvēti pa bijušajiem kapiem. Sevišķi ar to izcēlās padomju laika ceļu būvētāji. Un ir ne mazums tādu vietu, kur regulāri notiek avārijas, kaut loģiska izskaidrojuma tam nav. Tipisks piemērs ir tā saucamais "Apšupes krustojums" uz Liepājas šosejas, kur krustojās lielceļi Rīga-Liepāja un Jelgava-Tukums. Bijušo seno kapu vieta. Kaut krustojums ir aprīkots ar STOP zīmēm un redzamība tur ir laba avarijas notiek regulāri. Padsmit kilometrus uz priekšu Liepājas virzienā ir vieta "Pienava". Šoseja taisna kā lineāls vairāk nekā 3km garumā, taču vienā vietā avārijas notiek regulāri. Pret vecajiem kapiem... Mistika.


--------------------
Nevajag baidīties būt amatierim. Amatieri uzbūvēja Noasa šķirstu, bet profesionāļi - Titāniku.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

4 Страницы V < 1 2 3 4 >
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

- Текстовая версия Сейчас: 06/06/2020 - 19:14
При поддержке
eXTReMe Tracker