Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Autobusu 16. maršruts.
Беседы о Риге / Sarunas par Rīgu > Транспорт / Transports > Автобусы / Autobusi
Страницы: 1, 2
Vadims Falkovs
Sakarā ar valsts līdzfinansējuma trūkumu 2018. gadam autobusu maršrutiem, kas no Rīgas izbrauc uz Pierīgu tālāk par 30% no kopēja maršruta garuma, valsts Autotransporta direkcija piedāvājusi krāsni samazināt Rīgas autobusu 16. maršruta reisus, kas brauc līdz Garkalnes Muceniekiem (no šodienas 36 "turp” un 40 „atpakaļ” līdz 12 „turp” un 13 „atpakaļ” darbdienās un no 20 reisiem „turp un atpakaļ” brīvdienās līdz 8 reisiem „turp un atpakaļ”), kā arī pārdēvēt pieturu „Garkalnes Mucenieki” par „Sunīši”.

Valsts galīgi nelīdzfinansē autobusu 16. maršruta reisus līdz Ropažu Muceniekiem un lai turpinātu līdz tiem uzturēt kustību līdzšinējā apjomā, Rīgai nāktos pilnīgi apmaksāt šos reisus no pilsētas budžeta, bet tāds finasējums nav paredzēts. Jo reisus,kuri iziet ārpus Rīgas mazāk par 30% no maršruta garuma, valsts nelīdzfinasē. Un vienīgais risinājums būtu, visus atlikušus reisus saīsināt no centra tikai līdz papīrfabrikai „Jugla” (Rīgas pilsētas robeža).

Izejot no ATD lūguma un pārvadātāja iespējam, lai neietekmētu Rīgas pilsētas budžetu, bet tomēr uzturētu satiksmi ar Pierīgu, tika pieņemts gan no ATD, gan no „Rīgas satiksmes” visoptimālākais lielākai maršruta pasažieru daļai risinājums:

- uz Sunīšiem 13 reisus „turp un atpakaļ” darbdienās un 9 reisus „turp un atpakaļ” brīvdienās. Visi Sunīšu reisi iebrauks (Ropažu) Muceniekos. Arī saglabāsies abi 2 reisi no rīta uz centru un 2 reisi vakarā no centru, kas brauc gar Rīgas 80. vidusskolu.

- vēl tam papildus 10 reisi „turp” un 12 „atpakaļ” darbdienās, 7 reisi „turp un atpakaļ” brīvdienās brauks tikai līdz (Ropažu) Muceniekiem.

Pārējie 13 „turp” un 15 „atpakaļ” darbdienās, 4 „turp un atpakaļ” brīvdienās brauks no centra tikai līdz Rīgas administratīvai robežai – līdz papīrfabrikai „Jugla”.

Kopumā par Rīgas teritoriju autobusu 16. maršruta reisu skaits palīks nemainīgs.

Ja Autotransporta direkcija saskaņos izmaiņas, jaunais kustības saraksts varēs stāties spēkā apmēram 2018. g. janvāra vidū-beigās.

Komisija ir lūgusi "Rīgas satiksmi" un Satiksmes departamentu turpināt konsultacijas ar Autotransporta direkciju un Satiksmes ministriju papildus valsts līdzfinansējuma meklēšanai autobusu 16. maršruta reisu skaita palielināšanai līdz "Sunīšiem".

= = =

В связи с недостатком государственного софинансирования на 2018 год автобусным маршрутам, которые из Риги выезжают в Пририжье более чем на 30% от обшей протяженности своего маршрута, государственная Автотранспортая дирекция предложила значительно сократить число рейсов автобусного маршрута № 16, которые следуют до Garkalnes Mucenieki (с сегодняшних 36 рейсов «туда» и 40 «обратно» до 12 рейсов «туда» и 13 «обратно» по рабочим дням и с 20 рейсов «туда и обратно» по выходным дням до 8 рейсов «туда и обратно»), а также переименовать остановку „Garkalnes Mucenieki” в „Sunīši”.

Государство абсолютно не софинансирует рейсы автобусного маршрута № 16 до "Ropažu Mucenieki" и чтобы продолжить по ним движение в нынешнем объёме, Риге пришлось бы полностью оплачивать эти рейсы из городского бюджета, но такое финансирование не предусмотрено. А рейсы, которые выходят за нраницу города менее, чем на 30% от своей протяжённости, государство не финансирует. И единственным возможным решением было бы все оставшиеся рейсы сокоратить до бумажной фабрики „Jugla” (административная граница Риги).

Исходя из просьбы АТД и возможностей перевозчика, чтобы не оказать влияния на городской бюджет, но, тем не менее, поддерживать автобусное сообщение с Пририжьем, принят, как с точки зрения АТД, так и «Ригагортранс», наиболее оптимальный вариант для большей части пассажиров маршрута:

- в "Sunīši" будет 13 рейсов «туда и обратно» по рабочим дням и 9 рейсов «туда и обратно» по выходным дням. Все рейсы, идущие в Sunīši, будут заезжать в (Ropažu) Mucenieki. Также сохраняться оба два рейса, котоые по утрам из "Sunīši" и по вечерам из центра проезжают мимо 80-й средней школы.

- помимо того, 10 рейсов «туда» и 12 рейсов «обратно» в рабочим дням и 7 рейсов «туда и обратно» по выходным дням будут курсировать только между центром и "(Ropažu) Mucenieki".

- остальные 13 рейсов «туда» и 15 «обратно» по рабочим дням, 4 рейса «туда и обратно» по выходным дням, будут курсировать от центра города до административной границы Риги – до бумажной фабрики „Jugla”.

Всего по территории Риги число рейсов автобусного маршрута № 16 останется неизменным.

Если Автотранспортная дирекция согласует изменения, новое расписание движения может вступить в силу примерно в середине-конце января 2018 года.

Комиссия просила "Ригагортранс" и Департамент сообщения продолжить консультации с Автотранспортной дирекцией и Министерством сообщения по изысканию дополнительного государственного софинансирования для увеличения числа рейсов в „Sunīši”.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Esprimo
Цитата(Vadims Falkovs @ 17/12/2017, 12:43) *

Sakarā ar valsts līdzfinansējuma trūkumu
= = =

В связи с недостатком государственного софинансирования

Об этом давно говорится, что инфраструктура Риги является более, чем просто транспорт и дороги местечкового образования. Поэтому, ее следует развивать и финансировать не самоуправлением, а государством. Оставшимся 6-7 городским "волостям" - Земгальское, Зиемелю и т.д. оставить "внутридворовые" вопросы. Тогда и ж/д с автотранспортом в городе можно интегрировать, и дороги с развязками строить с учетом застройки, а не межевого разделения. А городские волости смогут (если надо) софинансировать государство, а не наоборот.
Asari79
Savukaik daudzviet Pierīgā bija atsevišķi piepilsētas autobusu un arī privāto mikroautobusu maršruti. Piemēram, Piņķos, Skultē un arī citur. Tad ieradās RS un tas viss pazuda.
Denis_Msk
Интересно. Мне казалось, что из-за IKEA как раз 16ый автобус чаще пустят. А то из центра остаётся только 21ый, до остановки которого 300-400 метров. Или об этом летом будут думать, ближе к сдаче в эксплуатацию?
Bammer
Цитата(Asari79 @ 17/12/2017, 13:50) *

Savukaik daudzviet Pierīgā bija atsevišķi piepilsētas autobusu un arī privāto mikroautobusu maršruti. Piemēram, Piņķos, Skultē un arī citur. Tad ieradās RS un tas viss pazuda.

Bet tā nav Rīgas Satiksmes problēma!
Vai piedāvājiet, lai katra pašvaldība savu autobusa maršrutu rīkotu uz Rīgu un no Rīgas kā, piemēram, Ādažu ekspresis?
Manuprāt, ja pierīdzinieki tik bieži brauc uz Rīgu katru dienu, tad jārisina šī problēma kopumā un valstiski nevis lokāli un aiz rīdzinieku rēķina.
Rīdzinieki nav vainīgi, ka ārpus Rīgas darbu vietu pa maz. smile.gif
Zheka
Давно пора все эти Марупе, Кекавы, Гаркалне, ... всё, что в пределах рижской окружной к Риге присоединить.
Esprimo
Цитата(Denis_Msk @ 17/12/2017, 17:51) *

Интересно. Мне казалось, что из-за IKEA как раз 16ый автобус чаще пустят. А то из центра остаётся только 21ый, до остановки которого 300-400 метров. Или об этом летом будут думать, ближе к сдаче в эксплуатацию?

Практика показывет, что по таким магазинам, в основном, на машинах ездят. А 300 м от 21-го это 5 минут пешком не спеша.

Цитата(Zheka @ 17/12/2017, 18:46) *

Давно пора все эти Марупе, Кекавы, Гаркалне, ... всё, что в пределах рижской окружной к Риге присоединить.

Вооруженным путем?
Vadims Falkovs
Цитата(Asari79 @ 17/12/2017, 13:50) *

Savukaik daudzviet Pierīgā bija atsevišķi piepilsētas autobusu un arī privāto mikroautobusu maršruti. Piemēram, Piņķos,
Nekā tā nebija.

2008.g. Autotransporta direkcija nerīkoja konkursu maršrutam
5370. Rīga – Piņķi
Un šo maršrutu no 2009.g. nodeva Rīgas maršrutu tīklam kā 32. pret kompensāciju, pēc tam kompensāciju uzlika uz 20% Ārrīgas daļas no kopēja maršruta garuma, pēc tam to latiņu pacēla līdz 30% Ārrīgas no kopēja maršruta garuma. Un par 32. tagad netiek kompensēts.
Цитата
Skultē un arī citur. Tad ieradās RS un tas viss pazuda.

6863. Rīga – Skule (apkalpoja RS)
Autotransporta direkcija nerīkoja konkursu.
Un šo maršrutu no 2009.g. nodeva Rīgas maršrutu tīklam kā 43. pret kompensāciju.
Bicycle
Цитата(Denis_Msk @ 17/12/2017, 17:51) *

Интересно. Мне казалось, что из-за IKEA как раз 16ый автобус чаще пустят. А то из центра остаётся только 21ый, до остановки которого 300-400 метров. Или об этом летом будут думать, ближе к сдаче в эксплуатацию?

Так число рейсов на участке Абренес - бумажная фабрика не изменится.
Asari79
Цитата(Vadims Falkovs @ 17/12/2017, 19:36) *

Nekā tā nebija.

2008.g. Autotransporta direkcija nerīkoja konkursu maršrutam
5370. Rīga – Piņķi
Un šo maršrutu no 2009.g. nodeva Rīgas maršrutu tīklam kā 32. pret kompensāciju, pēc tam kompensāciju uzlika uz 20% Ārrīgas daļas no kopēja maršruta garuma, pēc tam to latiņu pacēla līdz 30% Ārrīgas no kopēja maršruta garuma. Un par 32. tagad netiek kompensēts.

6863. Rīga – Skule (apkalpoja RS)
Autotransporta direkcija nerīkoja konkursu.
Un šo maršrutu no 2009.g. nodeva Rīgas maršrutu tīklam kā 43. pret kompensāciju.


Ko nozīmē "nekā tā nebija"??

Kas tas bija tie Leda SL mikroautobusi Piņķi-Rīga vēl 2000.-ajos?
Optiskais māns?
Vadims Falkovs
Цитата(Asari79 @ 18/12/2017, 09:46) *

Ko nozīmē "nekā tā nebija"??

Kas tas bija tie Leda SL mikroautobusi Piņķi-Rīga vēl 2000.-ajos?
Optiskais māns?

Tie mikriņi bija "reģionālais vietējās nozīmes maršruts" Nr. 5370., saņēma kompensāciju no valsts, 2008. gadā ATD tam nerīkoja konkursu un iekļāva šo maršrutu Rīgas pilsētas maršrutu tīklā. RS nelūdza to maršrutu. Un tagad tas pat nav kompensēts.
B_T
Иногда езжу на 16м автобусе в пределах центра, в основном из центра. Честно говоря, пустоват. Основное направление, вероятно, "в Ригу", но все же.

Ясно, что такими маршрутами должен заниматься не один лишь город, спихивание всего на его плечи приведет лишь к ухудшению транспортной ситуации.
К-Обскура
Офтоп перенес сюда.
FDF
Ок
zund
Цитата(Zheka @ 17/12/2017, 18:46) *

Давно пора все эти Марупе, Кекавы, Гаркалне, ... всё, что в пределах рижской окружной к Риге присоединить.

Как то не горю желанием в Гаркалнской волости получить рижские органы власти с их тарифами и закидонами! Да и велодорожка уже у нас в Берги есть, тут Ушакову уже не светит!
Как-нибудь без Риги проживём!


Zheka
Цитата(zund @ 25/12/2017, 06:08) *

Как то не горю желанием в Гаркалнской волости получить рижские органы власти с их тарифами и закидонами! Да и велодорожка уже у нас в Берги есть, тут Ушакову уже не светит!
Как-нибудь без Риги проживём!


Зато лишние мэры это нагрузка на всех налогоплательщиков во всей стране. Один рижский мэр справится со всей территорией в пределах рижской окружной. С лишними мэрами сложно планировать развитие, один хочет одно, другой другое, третий не позволяет чтоб на его территории вообще что-то строили что всей стране нужно. Если без Риги проживёте, зачем туда ездите? Живите, работайте, учитесь, лечитесь, шопайтесь и развлекайтесь у себя.
Jgors56
Создана рабочая межведомственная группа по решению наболевших вопросов пригородов Риги:
http://carnikava.lv/jaunumi/18-novads/3085...ts-institucijam
Bicycle
Цитата(zund @ 25/12/2017, 16:08) *

Как то не горю желанием в Гаркалнской волости получить рижские органы власти с их тарифами и закидонами! Да и велодорожка уже у нас в Берги есть, тут Ушакову уже не светит!

По сравнению с мэром Гаркалнского края Ушаков - вполне нормальный мэр. biggrin.gif

https://skaties.lv/beztabu/nejedzibas/garka...istu-un-aizbeg/
FDF
Цитата(Zheka @ 26/12/2017, 11:22) *

Зато лишние мэры это нагрузка на всех налогоплательщиков во всей стране. Один рижский мэр справится со всей территорией в пределах рижской окружной. С лишними мэрами сложно планировать развитие, один хочет одно, другой другое, третий не позволяет чтоб на его территории вообще что-то строили что всей стране нужно. Если без Риги проживёте, зачем туда ездите? Живите, работайте, учитесь, лечитесь, шопайтесь и развлекайтесь у себя.

Да что там с Ригой! Он со всея Латвией справится! Да что там с Латвией! Со всей вселенной! Правда дел многовато будет. Криминальных. На ремонт каждой улицы - по делу, как минимум. И хочу Вам напомнить, что большинство людей ездит в Ригу работать и, как Вы выражаетесь, «шопаться» в совершенно частные предприятия, а не в Вашу личную собственность, так что откуда такой градус возмущения, абсолютно непонятно. А лечиться скоро и в Риге будет негде, так что не расстраивайтесь сильно.
Zheka
Цитата(FDF @ 26/12/2017, 22:00) *

Да что там с Ригой! Он со всея Латвией справится! Да что там с Латвией! Со всей вселенной! Правда дел многовато будет. Криминальных. На ремонт каждой улицы - по делу, как минимум.


Как говорила героиня фильма "Москва слезам не верит", что если научился управлять небольшим коллективом, то потом количество подчинённых значения не имеет. Если кто-то халтурит то это на его совести. Если на маленькой территории слишком много начальников, то получается коммуналка или многоквартирный дом с разным стеклением лоджий, вообщем бардак.

Цитата(FDF @ 26/12/2017, 22:00) *

И хочу Вам напомнить, что большинство людей ездит в Ригу работать и, как Вы выражаетесь, «шопаться» в совершенно частные предприятия, а не в Вашу личную собственность, так что откуда такой градус возмущения, абсолютно непонятно.


Так значит они всё-таки без Риги не могут обойтись, Вы читайте тему целиком, а не кусочками. Тут некоторые пишут, что без Риги обойдутся.

Цитата(FDF @ 26/12/2017, 22:00) *

А лечиться скоро и в Риге будет негде, так что не расстраивайтесь сильно.


Я не расстраиваюсь сильно.
Bicycle
Цитата(FDF @ 27/12/2017, 08:00) *

И хочу Вам напомнить, что большинство людей ездит в Ригу работать и, как Вы выражаетесь, «шопаться» в совершенно частные предприятия, а не в Вашу личную собственность, так что откуда такой градус возмущения, абсолютно непонятно.

Недовольство людей вызывает то, что городская инфраструктура, используемая приезжими, в особенности автодорожная, содержится в основном за счет плательщиков подоходного налога с населения задекларированных в Риге и налога на недвижимость, находящуюся в Риге. Все остальные налоги поступают в госбюджет. Причем приезжие используют личный автотранспорт сравнительно чаще.
FDF
Цитата(Bicycle @ 27/12/2017, 09:32) *

Недовольство людей вызывает то, что городская инфраструктура, используемая приезжими, в особенности автодорожная, содержится в основном за счет плательщиков подоходного налога с населения задекларированных в Риге и налога на недвижимость, находящуюся в Риге. Все остальные налоги поступают в госбюджет. Причем приезжие используют личный автотранспорт сравнительно чаще.

В этом, я извиняюсь, приезжие виноваты, что у нас такая система распределения налогов? И откуда информация о том, что «приезжие используют личный автотранспорт сравнительно чаще»?
Asari79
Цитата(Bicycle @ 27/12/2017, 09:32) *


Причем приезжие используют личный автотранспорт сравнительно чаще.Tātad arī biežāk un vairāk par to samaksā pašvaldības uzņēmumam "Rīgas satiksme" - jo bezmaksas stāvvietu centrā un centra apkārtnē gandrīz nav.


Alens_K
Цитата(Zheka @ 26/12/2017, 11:22) *

Зато лишние мэры это нагрузка на всех налогоплательщиков во всей стране.


Это самоуправление. Люди на местах лучше знают, что им нужнее. Им не нужен какой-то царъ из Риги.

Цитата

Один рижский мэр справится со всей территорией в пределах рижской окружной.

Да, да. Уже видим, как Рига "справляется"...

Цитата

Если без Риги проживёте, зачем туда ездите? Живите, работайте, учитесь, лечитесь, шопайтесь и развлекайтесь у себя.

Многие уезжают. Есть 101 причина на это. С каждым годом город все больше пустеет.
Oleg V.Cat
Цитата(Alens_K @ 27/12/2017, 10:59) *

Это самоуправление. Люди на местах лучше знают, что им нужнее. Им не нужен какой-то царъ из Риги.

На самом деле "люди вообще ничего не знают". А чем крупнее административная единица - чем проще и легче проводить стратегическую политику. Разумеется, есть и обратный фактор, когда из-за размеров "управляемое" начинает сваливаться в хаос. Но "это не про нас", масштабы не те. Нет, я понимаю, что фонтанарий в каждом отдельно взятом поселке - это очень здорово. Особенно - если каждый раз новый. Но дальновидна ли такая политика?
Bicycle
Цитата(Asari79 @ 27/12/2017, 10:57) *

Tātad arī biežāk un vairāk par to samaksā pašvaldības uzņēmumam "Rīgas satiksme" - jo bezmaksas stāvvietu centrā un centra apkārtnē gandrīz nav.

Kurš teica, ka visi strādā centrā? Un pat tie, kas strādā centrā, parasti atstāj auto bezmaksas stāvvietās ārpus centra (piemēram, pie lielveikaliem) vai maksas privātajās stāvvietās, jo RS stāvvietās cenas ir pārāk dārgas, lai atstātu auto uz visu dienu...
FDF
Цитата(Bicycle @ 27/12/2017, 12:39) *

Kurš teica, ka visi strādā centrā? Un pat tie, kas strādā centrā, parasti atstāj auto bezmaksas stāvvietās ārpus centra (piemēram, pie lielveikaliem) vai maksas privātajās stāvvietās, jo RS stāvvietās cenas ir pārāk dārgas, lai atstātu auto uz visu dienu...

Задам ещё раз вопрос - откуда это Вам известно? И ещё один вопрос - каким же образом они наносят
вред автодорожной структуре, если паркуются вне центра и едут, надо полагать, дальше на общественном транспорте пополняя карманы его руководства бюджет Риги?
Zheka
Цитата(FDF @ 27/12/2017, 03:45) *

Задам ещё раз вопрос - откуда это Вам известно? И ещё один вопрос - каким же образом они наносят
вред автодорожной структуре, если паркуются вне центра и едут, надо полагать, дальше на общественном транспорте пополняя карманы его руководства бюджет Риги?


А откуда Вам известно, что все поголовно приезжие так поступают? И даже если они так делают они всё равно небольшое расстояние по территории Риги проезжают. Что-то я сомневаюсь, что большинство приезжих так поступает.

Цитата(Bicycle @ 27/12/2017, 02:39) *

Kurš teica, ka visi strādā centrā? Un pat tie, kas strādā centrā, parasti atstāj auto bezmaksas stāvvietās ārpus centra (piemēram, pie lielveikaliem) vai maksas privātajās stāvvietās, jo RS stāvvietās cenas ir pārāk dārgas, lai atstātu auto uz visu dienu...


Где ж такие парковки бесплатные на окраинах да ещё чтоб рядом с остановками ОТ? У больших магазинов сейчас вроде ввели лимиты на стоянку.
Zheka
Цитата(Alens_K @ 27/12/2017, 00:59) *

Это самоуправление. Люди на местах лучше знают, что им нужнее. Им не нужен какой-то царъ из Риги.


Так рассуждать можно если живёшь где-нибудь на необитаемом острове или на Марсе в гордом одиночестве.

Цитата(Alens_K @ 27/12/2017, 00:59) *

Да, да. Уже видим, как Рига "справляется"...


Просто нынешнему руководству города постоянно вставляют палки в колёса вышестоящие инстанции. Небось всем говорят, чтоб особо не старались выполняя работу чтоб только нынешнюю администрацию города выставить не в лучшем виде, ведь всем известно, что нынешняя администрация города многим мозолит глаза.

Asari79
Цитата(Bicycle @ 27/12/2017, 12:39) *

Un pat tie, kas strādā centrā, parasti atstāj auto bezmaksas stāvvietās ārpus centra (piemēram, pie lielveikaliem) vai maksas privātajās stāvvietās, jo RS stāvvietās cenas ir pārāk dārgas, lai atstātu auto uz visu dienu...


Vārds "parasti" ir nevietā, jo ļoti daudzi izmanto arī RS stāvvietas.
Lielveikali, starp citu, pēdējā laikā ir sākuši ierobežot iespējas auto atstāšanai savās stāvvietās uz ilgāku laiku.


Цитата(Alens_K @ 27/12/2017, 10:59) *


Многие уезжают. Есть 101 причина на это. С каждым годом город все больше пустеет.Diez vai ir jēga to skaidrot cilvēkam, kurš ikdienā dzīvo daudzu tūkstošu kilometru attālumā un par Rīgu runā kā par pilsētu vēl 1980.-ajos.
FDF
Цитата(Zheka @ 27/12/2017, 14:38) *

А откуда Вам известно, что все поголовно приезжие так поступают? И даже если они так делают они всё равно небольшое расстояние по территории Риги проезжают. Что-то я сомневаюсь, что большинство приезжих так поступает.


Мне это неизвестно. Это ув. Bicycle так утверждает. Я у него и спросил. У меня нет проблем с приезжими.

Цитата(Zheka @ 27/12/2017, 14:57) *

Так рассуждать можно если живёшь где-нибудь на необитаемом острове или на Марсе в гордом одиночестве.
Просто нынешнему руководству города постоянно вставляют палки в колёса вышестоящие инстанции. Небось всем говорят, чтоб особо не старались выполняя работу чтоб только нынешнюю администрацию города выставить не в лучшем виде, ведь всем известно, что нынешняя администрация города многим мозолит глаза.

Вышестоящие инстанции приказывают подрядчикам, которых выбирает администрация города, воровать, не выполнять работы в срок, делать их некачественно?? Паранойя какая то...
Zheka
Цитата(FDF @ 27/12/2017, 05:24) *

Вышестоящие инстанции приказывают подрядчикам, которых выбирает администрация города, воровать, не выполнять работы в срок, делать их некачественно?? Паранойя какая то...


В борьбе за мягкие кресла в РД все средства хороши. Я такому не удивляюсь видя до чего страну довели за 27 лет. Всё может быть.
Bicycle
Цитата(Zheka @ 27/12/2017, 14:38) *

Где ж такие парковки бесплатные на окраинах да ещё чтоб рядом с остановками ОТ? У больших магазинов сейчас вроде ввели лимиты на стоянку.

Далеко не у всех магазинов, к тому же машину можно оставить просто у края проезжей части или во дворе - мест, где парковка бесплатна и без ограничений, навалом. Поздно вечером местами найти трудно, а после 7:30, когда жители начинают ехать на работу и развозить детей по школам, найти место особых проблем нет. Но у меня нет данных, сколько конкретно людей использует эту возможность.

В любом случае не думаю, что жители малых пригородных поселков, где из ОТ лишь Galss Buss раз в час, в основной массе приезжают в Ригу на ОТ - основная часть, очевидно, едет на автомобиле. В то же время понятно, что очень многие жители Юрмалы, Саласпилса, Елгавы, Огре, Баложи и Олайне едут на поезде или ОТ.
Asari79
Цитата(Zheka @ 27/12/2017, 15:58) *


видя до чего страну довели за 27 лет.Tā jau ir, viss ir galīgi slikti.
Valstī pagrimums - pie veikaliem nevar piebraukt jau 2 nedēļas pirms svētkiem dēļ auto daudzuma, cilvēki tur staigā ar pārkrautiem ratiem un tērē naudu. Tas parāda, cik valstī viss ir slikti.
Cita lieta 1989.-1990., kad cukurs un ziepes bija jāpērk par taloniem un jāstāv garās rindās pēc jebkā. Tad gan bija forša dzīve.
FDF
Цитата(Asari79 @ 27/12/2017, 18:43) *

Tā jau ir, viss ir galīgi slikti.
Valstī pagrimums - pie veikaliem nevar piebraukt jau 2 nedēļas pirms svētkiem dēļ auto daudzuma, cilvēki tur staigā ar pārkrautiem ratiem un tērē naudu. Tas parāda, cik valstī viss ir slikti.
Cita lieta 1989.-1990., kad cukurs un ziepes bija jāpērk par taloniem un jāstāv garās rindās pēc jebkā. Tad gan bija forša dzīve.

Я не привык ныть и ругать жизнь тогда или сейчас.. Но не всё сводится к переполненным телегам еды в супермаркетах. Да, это хорошо, что есть возможность купить многое. Но плохо, что ребёнок может попасть к зубному по записи через три месяца. Плохо, что для того, чтобы экстренно вырвать заболевший зуб у того же ребёнка, я должен заплатить 65 евро. При том, что плачу все налоги честно в течение 20 лет. Хорошо, что у меня есть возможность заплатить эти 65 не сильно напрягаясь.. Перекиньте это всё в какой-нибудь оффтоп типа «Понаехали тут!» или «Экономическая жизнь Риги и рижан» smile.gif
Asari79
Цитата(FDF @ 27/12/2017, 19:55) *

Я не привык ныть и ругать жизнь тогда или сейчас.. Но не всё сводится к переполненным телегам еды в супермаркетах. Да, это хорошо, что есть возможность купить многое. Но плохо, что ребёнок может попасть к зубному по записи через три месяца. Плохо, что для того, чтобы экстренно вырвать заболевший зуб у того же ребёнка, я должен заплатить 65 евро. При том, что плачу все налоги честно в течение 20 лет. Хорошо, что у меня есть возможность заплатить эти 65 не сильно напрягаясь.. Перекиньте это всё в какой-нибудь оффтоп типа «Понаехали тут!» или «Экономическая жизнь Риги и рижан» smile.gif


Zobārsti jau nu būtu pēdējā tēma, ko vispār salīdzināt no 80.-ajiem.. Ar tām akmens laikmeta iekārtām daudziem bērniem tika iedzītas mūžīgas bailes no zobārsta, kas daudziem nav beigušās arī pieaugot.
FDF
Цитата(Asari79 @ 27/12/2017, 20:26) *

Zobārsti jau nu būtu pēdējā tēma, ko vispār salīdzināt no 80.-ajiem.. Ar tām akmens laikmeta iekārtām daudziem bērniem tika iedzītas mūžīgas bailes no zobārsta, kas daudziem nav beigušās arī pieaugot.

Да я сам такой. Как вспомню эту школьную бормашину с тросиками и шкивами, аж трясёт.. Но я не о технологическом прогрессе речь вёл, если Вы не поняли.. smile.gif
Zheka
Цитата(Asari79 @ 27/12/2017, 08:43) *

Tā jau ir, viss ir galīgi slikti.
Valstī pagrimums - pie veikaliem nevar piebraukt jau 2 nedēļas pirms svētkiem dēļ auto daudzuma, cilvēki tur staigā ar pārkrautiem ratiem un tērē naudu. Tas parāda, cik valstī viss ir slikti.
Cita lieta 1989.-1990., kad cukurs un ziepes bija jāpērk par taloniem un jāstāv garās rindās pēc jebkā. Tad gan bija forša dzīve.


Одни тележками закупаются, а другие еле-еле сводят концы с концами, причём первых в разы меньше чем вторых. Сахар и мыло по талонам это ерунда по сравнению с тем, что теперь есть бомжи. Да, теперь мыла много, а вот воду экономить приходится из-за дороговизны так, что мыло годится чтоб верёвку намылить. Рига тогда выглядела живее, было много народу и не было развалин как на Марияс 6. А машины которых сейчас полно в основном все старьё, писали, что большая половина непригодна к эксплуатации.

Цитата(FDF @ 27/12/2017, 09:55) *

Я не привык ныть и ругать жизнь тогда или сейчас.. Но не всё сводится к переполненным телегам еды в супермаркетах. Да, это хорошо, что есть возможность купить многое. Но плохо, что ребёнок может попасть к зубному по записи через три месяца. Плохо, что для того, чтобы экстренно вырвать заболевший зуб у того же ребёнка, я должен заплатить 65 евро. При том, что плачу все налоги честно в течение 20 лет. Хорошо, что у меня есть возможность заплатить эти 65 не сильно напрягаясь.. Перекиньте это всё в какой-нибудь оффтоп типа «Понаехали тут!» или «Экономическая жизнь Риги и рижан» smile.gif


Зуб это ещё ничего, а если что по серьёзней, то всем миром на лечение надо собирать, на ржавые танки быстро нашлись миллионы, а матери четырёх детей пожалели нескольких тысяч, в советское время литовской девочке Расе ножки нужно было пришить и сделали быстро не предъявляя счетов, не выясняя откуда она и на каком языке говорит.

FDF
Цитата(Zheka @ 27/12/2017, 20:43) *

Одни тележками закупаются, а другие еле-еле сводят концы с концами, причём первых в разы меньше чем вторых. Сахар и мыло по талонам это ерунда по сравнению с тем, что теперь есть бомжи. Да, теперь мыла много, а вот воду экономить приходится из-за дороговизны так, что мыло годится чтоб верёвку намылить. Рига тогда выглядела живее, было много народу и не было развалин как на Марияс 6. А машины которых сейчас полно в основном все старьё, писали, что большая половина непригодна к эксплуатации.
Зуб это ещё ничего, а если что по серьёзней, то всем миром на лечение надо собирать, на ржавые танки быстро нашлись миллионы, а матери четырёх детей пожалели нескольких тысяч, в советское время литовской девочке Расе ножки нужно было пришить и сделали быстро не предъявляя счетов, не выясняя откуда она и на каком языке говорит.

Если честно, я не помню ещё ни одного случая, когда собранные деньги кому-то помогли. Собирают в основном тем, кому помочь уже никак нельзя. И наживаются на этом шарлатаны от фармацевтики и медицины. А насчёт машин в Риге Вы неправы. Откровенных развалюх давно не видел.
Jgors56
Я не понял,причем тут 16 автобус и мыло?

У нас исторический,а не политический форум.
Zheka
Цитата(FDF @ 27/12/2017, 12:11) *

А насчёт машин в Риге Вы неправы. Откровенных развалюх давно не видел.


Машины могут внешне выглядеть отлично, но что у них внутри сходу не определишь. Вот здесь про ночной тех осмотр в прошлом году и там пишут:

Цитата
Состояние 70% машин оказалось не соответствующим критериям прохождения техосмотра, а то и вовсе не позволяло принимать участие в движении. Чаще всего эксперты сталкивались с дефектами шаровых опор, тормозной системы и системой освещения. У семи автомобилей были выявлены особо опасные проблемы.
А.Кузнецов
Чуваки. Времена меняются всегда во все стороны одновременно. И в лучшую и в худшую. А вместе с ними и маршрут 16 автобуса. smile.gif . Вроде об этом речь шла изначально?
FDF
Цитата(Zheka @ 28/12/2017, 10:52) *

Машины могут внешне выглядеть отлично, но что у них внутри сходу не определишь. Вот здесь про ночной тех осмотр в прошлом году и там пишут:

А, ну если ТАМ пишут.. Вы знаете, кто вообще едет на этот ночной техосмотр?
Zheka
Цитата(FDF @ 28/12/2017, 07:00) *

Вы знаете, кто вообще едет на этот ночной техосмотр?


Наверное любители халявы или перестраховщики (чтоб знать что износилось и к реальному ТО заранее подготовиться) и те, у кого срок примерно к этому дню подходит.
Asari79
Vēl tikai viena piebilde ārpus 16. autobusa tēmas - šie ir tikko publicētie SKDS dati (kontekstā "viss ir slikti un nekā nav" ).
Šobrīd otrais labākais rādītājs aiz 2004. gada.

Esprimo
Цитата(Asari79 @ 29/12/2017, 13:54) *

Vēl tikai viena piebilde ārpus 16. autobusa tēmas - šie ir tikko publicētie SKDS dati (kontekstā "viss ir slikti un nekā nav" ).
Šobrīd otrais labākais rādītājs aiz 2004. gada.

Nuu.., ka skatīties... Secinājumi varētu būt dažādi. Jautājums taču ir par nākamu gadu, nevis par šo. Var būt cilvēki tik noguruši, ka viņu teiktais "būs labāk" var saprast, ka "sliktāk jau nevar būt (tātad labāk)" smile.gif smile.gif
FDF
Цитата(Esprimo @ 29/12/2017, 14:52) *

Nuu.., ka skatīties... Secinājumi varētu būt dažādi. Jautājums taču ir par nākamu gadu, nevis par šo. Var būt cilvēki tik noguruši, ka viņu teiktais "būs labāk" var saprast, ka "sliktāk jau nevar būt (tātad labāk)" smile.gif smile.gif

Похоже, что так оно и есть...

http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/evro...u.d?id=49597627
Zheka
Здесь всё тоже самое как было бы лучше, оказывается это не ново.
Esprimo
Цитата(Zheka @ 03/01/2018, 13:47) *

Здесь всё тоже самое как было бы лучше, оказывается это не ново.

Чего мелочиться! Всю Латвию объединить в одну Ригу. Вот заживем smile.gif)) (колхозом)
А.Кузнецов
Цитата(Esprimo @ 03/01/2018, 16:00) *

Чего мелочиться! Всю Латвию объединить в одну Ригу. Вот заживем smile.gif)) (колхозом)

А почему бы и нет? smile.gif Ув. Asari79 кому-то там возражал, что торговые центры ломятся от всего чего, стоянки забиты дорогими автомобилями. Не то что в 80-е - пустые полки и жрачка по талонам. В Риге да, так и есть (хотя действительно качественных товаров как тогда было не достать, так и сейчас их трудно найти и купить из-за соответствующей цены). А где ещё?
Может в Куправе?
Блидене?
Вайнёде?
Там населения почти уже не осталось. А присоединим к Риге - глядишь пойдёт житуха biggrin.gif
Только почему-то тот факт, что даже в Риге мягко говоря всё очень даже скромненько, по сравнению с остальной Европой - считается нормой. А то, что не только Европой, но и Москвой, Питером и даже Казанью с Ё-бургом (Про Астану с Алма-Атой вообще умолчу) - так это вообще полный шаусмас! Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда (с) biggrin.gif
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.